Fler lyft i Eskilstuna kombiterminal

Fler lyft i Eskilstuna kombiterminal

– Antalet lyft har ökat från ca 14 000 år 2007 till drygt 40 000 år 2012, säger Bernt Arehäll.

LOGISTIKLÄGEN: För varje år har antalet lyft ökat stadigt i Eskilstuna kombiterminal i Folkesta. “Det visar att vi är på rätt spår”, säger Berndt Arehäll, affärsutvecklingschef i Eskilstuna.

Satsning på torrhamn, ny tågväxel, vägar m m ger ökad aktivitet och nya kunder till Eskilstuna kombiterminal.
– För varje år har omlastning av gods mellan järnväg och lastbil ökat. Antalet lyft har stadigt ökat från ca 14 000 år 2007 till drygt 40 000 2012.

Elspår och demografi styrkor
– Vår styrka är att banan är helt elektrifierad och har två direkta anslutningar till Svealands-banan, säger Tommy Spångberg, teknisk chef. Med fyra hanteringsspår har terminalen en kapacitet på hela 300 000 TEU/årligen.

Eskilstuna/Strängnäs kom på plats nr 6 på Intelligent Logistiks lista över bästa logistiklägen i Sverige 2012. De har ett av landets bästa demografiska lägen. Kombiterminalen, med den nyligen färdigställda spåranslutningen till Svealandsbanan, förbättrar anknytningen till järnvägsnätet.

– Vår styrka är att banan är helt elektrifierad och har två direkta anslutningar till Svealands-banan, säger Tommy Spångberg.

– Den nya växeln på Svealandsbanan vid Eskilstuna Kombiterminal i Folkesta, som blev klar i november 2013, gör att vi nu kan hantera gods via fyra järnvägsspår på 700 m och ha ytterligare två tåg stående på sidospår, berättar Tommy Spångberg. Uppställningsytan är på 55 000 kvm.
– Tågen kan svänga in direkt från linjen, både in och ut. Det sparar en timme för tågoperatören. Nu är här full aktivetet med, ny gate,”inhouse” tullavdelning, crossdocking, trailerparkering, nya lagerbyggnader, uppställningsplats och servicecenter för lastbilschaufförer på gång.

Operatör av Eskilstuna Kombiterminal är M4.
– Allt inkommande gods kommer på järnväg och det mesta som lämnar går på lastbil till och från Stockholm-Mälardalen och till norra Europa, säger Tommy Spångberg.
Kommunen har satsat 151 miljoner kronor på kombiterminaleln mellan 2010 och 2013 och 90 miljoner på Eskilstuna logistikpark mellan 2011 och 2013. EU’s regionala utvecklingsfond är med och finansierar kombiterminalen med ca 6,4 miljoner kronor under två år.

Ny dryport för Göteborg

Den planerade torrhamnen kom 2012 in i Göteborgs hamns dryportsystem i ”Railport Scandinavia”. Varor kan fraktas direkt hit, utan att behöva förtullas i Göteborg. Närhet till Stockholm är ett plus. Hamnarna i Södertälje, Oxelösund, Stockholm, Köping, Norrköping och Västerås ligger inom räckhåll.
Framtida satsningar blir på vägar i anslutning till kombitermnialen på
50 miljoner och 281 miljoner för logistikparken i Kjula.
Eskilstuna Logistikpark i Kjula är ett fd militärområde på 275 hektar. Här är det meningen att sammanlänka tre transportsystem; järnväg, motorväg och flyg. Det planeras för lagerhus, nya vägar, nya järnvägsspår och industriterminal. Redan finns här en stor yta med träråvara och flis.
– Eskilstuna flygplats, som ägs av Eskilstuna kommun, har stor potential genom att den ligger direkt i logistikparken. Svealandsbanan går bara 300 m från flygplatsen, med möjlighet att bygga anslutande terminal. I andra änden av logistikområdet skymtar E20 från utsiktsplatsen i flygledartornet. Nu finns taxiflyg, transport- och
ambulansflyg och flygskoleverksamhet.

Senaste lagerbygget i Kjula är A-förpackning som just nu färdigställer sin 4 000 kvm stora, kvadratiska svarta byggnad. Alvenius industrier, som tidigare tog gods på lastbil, tar nu sitt gods på järnväg från Italien till Eskilstuna.
Stora aktörer med logistikverksamhet i Eskilstuna är Lidl ,H&M, Meca, Skanlog och Volvo CE.

Text och foto: Lena Sonne


Läs mer