Högre farledsavgift januari 2017

oktober 18, 2016 Infrastruktur , Sjöfart , Transport

Sjöfartsverket vill höja farledsavgiften med 8 procent från och med den 1 januari 2017. Ett förslag till nya föreskrifter går ut på remiss i oktober och därefter tar myndigheten beslut.

Sjöfartsverkets förslag till ny avgiftsmodell och en eventuell höjning av farledsavgiften har diskuterats en längre period. I samband med att regeringen presenterade budgetpropositionen för 2017 stod det klart att de tillfälliga anslag som Sjöfartsverket erhållit för åren 2014-2016 upphör och att myndigheten behöver höja farledsavgiften för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet.

Farledsavgifterna kommer att höjas i den befintliga avgiftsmodellen och kommer i framtiden att indexjusteras årligen.


Läs mer