Djupare farled ödesfråga för Göteborgs hamn och landet

oktober 17, 2016 Infrastruktur , Sjöfart , Transport
Djupare farled ödesfråga för Göteborgs hamn och landet
gbghamn_41a5151

Magnus Kårestedt. Foto Göteborgs hamn

Ekonomiska skalfördelar har drivit på utvecklingen av allt större godsfartyg. Det gäller alla fartygstyper, men framför containerfartyg som blivit dubbelt så stora på tio år.

– Vi kan som enda svenska hamn ta emot de största, oceangående containerfartygen – men farledsdjupet begränsar hur mycket last de kan komma med. Det finns även fartyg som inte kommer in alls idag utan får vända på kontinenten. En farledsfördjupning är därför nödvändig både för den trafik vi har idag, och för att kunna ta emot nästa generations fartyg, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Trafikverket har genomfört en studie som visar på stor samhällsekonomisk nytta med att fördjupa farlederna till hamnen i Göteborg.

– Eftersom nära 60 procent av Sveriges containerhandel går via Göteborg, skulle en fördjupning här gynna stora delar av landets import- och exportindustri, säger Magnus Kårestedt.

Utredningen visar den största samhällsekonomiska nyttan uppnås vid en fördjupning med tre-fyra meter. Då kan samtliga fartyg som tar mer än 5 000 containrar komma med mer last än de gör idag. De största som anlöper Göteborgs Hamn tar 19 500 containrar.

– Stora fartyg innebär lägre transportkostnad och utsläpp per enhet. De allra största går direkt till andra världsdelar, till exempel till Asien som står för nära hälften av Sveriges containerhandel. Det är därför viktigt för svensk konkurrenskraft att vi kan ta emot den växande handelsflottan, säger Magnus Kårestedt.

I höst presenterar regeringen infrastrukturpropositionen 2016/2017 för riksdagen. Den ligger till grund för Trafikverkets nationella plan för infrastruktur 2018-2029  som fastställs av regering och riksdag våren 2018.

– Konkurrensen om infrastrukturmedel är stor, men vi hyser gott hopp, eftersom det finns en politisk vilja att satsa på näringslivets behov av hållbara transporter och där är sjöfarten oslagbar, säger Magnus Kårestedt.

Om allt går enligt plan är fördjupningen genomförd åren 2023–2026.

 


Läs mer