Trollhättans slussar sjunger på sista versen

oktober 18, 2016 Infrastruktur , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

Foto: Trafikverket. Slussarna i Trollhättan sjunger på sista versen.

Nu närmar sig slutdatum för slussarna i Trollhättan. Att renovera slussarna för godstrafik skulle kosta omkring 3 miljarder kronor.

Den första slussen i Trollhättan stod färdig 1800, och dagens slussar, byggda i betong, invigdes 1916. Med åren har betongen lakats ut vilket man löst genom att fylla på med ny betong. Den här processen kan däremot inte fortgå längre än till 2030, enligt Sjöfartsverket.

Enligt Värmlands folkblad ser man tre alternativ för slussarna: att stänga ner slussarna och stänga kanalen för trafik för en kostnad av 150 miljoner, att göra en mindre omfattande renovering och fortsätta med fritidsbåtstrafiken: kostnad 500 miljoner, eller att bredda, fördjupa och förlänga slussarna så att både gods- och fritidsbåtstrafik kan bevaras: kostnad tre miljarder.

När Trafikverket gjort en samlad bedömning har man kommit fram till att byggande av nya slussar inte är samhällsekonomiskt lönsamt. För att det skulle bli det krävs det en rejäl ökning av dagens sjötransporter.

Samtidigt har konsultbolaget WSP på uppdrag av Region Värmland och Västra Götalandsregionen genomfört en regionalekonomisk konsekvensanalys som tar med de ekonomiska effekter som Trafikverket inte har tagit med i sin analys. En nedläggning av Vänersjöfarten skulle enligt konsekvensanalysen få mycket stora följder för Karlstad och Värmland, enligt tidningen NWT.

Det handlar om kostnader på drygt 4 miljarder kronor de första 7 åren i minskad BNP. 1 400 jobb kan försvinna.

– Effekterna skulle bli förödande för företag som Valmet, Ahlmarks och Vänerhamn som är beroende av att farleden på Göta älv. Men man måste öka godstransporterna ytterligare från dagens 1,6 miljoner ton per år, säger regionrådet Tomas Riste (S) till NWT.

I dag skeppas närmare 2 miljoner ton gods från Vänern via Göta älv och utan sjöfartsalternativet kommer det godset fraktas främst via väg eller järnväg.

Beräkningar visar att det år 2040 skulle leda till cirka 110 000 fler lastbilar på vägarna i Västsverige per år och även fler godståg.

En avveckling skulle slå hårt mot vissa industrier kring Vänern. Trafikverket och regeringen har ännu inte tagit ställning till nya slussar.  Därför lobbar Vänerkommunerna nu tillsammans för nya slussar.


Läs mer