Hogia digitaliserar engelsk terminal

Hogia digitaliserar engelska Port of Heysham. Foto: Hogia.

Hogia har fått i uppdrag att leverera ett terminalsystem till roro-terminalen  i Heysham. Heysham Port Ltd är den första brittiska terminalen som Hogia levererar terminalsystem till.

Roro-terminalen i Heysham är navet för större delen av godstrafiken mellan nordvästra England, Isle of Man och Irland. Tre färjerederier fraktar årligen 300 000  TEU genom terminalen.  Hogia ska digitalisera hanteringen av godstransporter och därigenom öka effektiviteten och underlätta arbetet för personalen.  

– Det här är början på ett långt partnerskap där vi succesivt kommer att digitalisera deras arbetsprocesser. Vi ser fram emot att hjälpa Heysham Port Ltd att utveckla och effektivisera sin verksamhet, kommenterar Lars Tingström bolagschef för Hogia Logistics Systems AB.

Hogias terminalsystem skapar en gemensam plattform för alla aktörer som är verksamma inom terminalen och digitaliserar hanteringen av ett transportuppdrag. Terminalsystemet har öppna gränssnitt och kan lätt integreras med andra system såsom rederiernas bokningssystem. Med all bokningsinformation i terminalsystemet kan godset som anländer med lastbil lätt identifieras och tilldelas en plats i terminalen. När det är dags för lastning och lossning skapas arbetsorder som automatiskt skickas till truckförarna som utför arbetet. Systemet kan när som helst generera statistik över alla utförda arbetsmoment och ge en översikt över terminalens totala godshantering.

–Med Hogias terminalsystem kan vi utföra transportuppdrag effektivare och med högre kvalitet på vår service. Det banar väg för den kapacitetsökning vi måste uppnå för att möta den stadigt ökande efterfrågan på godstransporter och vara beredd på resultatet av Brexit, kommenterar Adrian Colquitt, chef för Roro på Peel Ports Group.

Många av de arbetsmoment som förut gjordes manuellt med pappersunderlag kan nu digitaliseras och delvis automatiseras. Alla aktörer har tillgång till samma information och kan lätt se status eller uppdatera informationen om varje enskilt transportuppdrag, vilket innebär mindre stress och ökad kontroll för personalen. Tidigare kommunicerades till exempel arbetsorder muntligt till truckförarna, vilket ibland kunde leda till missförstånd eller svårigheter att uppfatta vad som sades. Nu har alla förarna tillgång till samma information i sina mobila enheter och anger själva status på de order som de verkställer.


Läs mer