Profi Fastigheter satsar på logistik i Jordbro

Profi Fastigheter planerar en modern lager- och logistikanläggning i Jordbro. Foto: Profi Fastigheter.

Profi Fastigheter förvärvar fastigheten Jordbromalm 6:12 av Rydboholm AB på totalt 15 000 kvm. Profi äger den intilliggande fastigheten och vill utveckla båfa fastigheterna till en modern lager- och logistikanläggning.

Den förvärvade fastigheten omfattar totalt 15 000 kvm varav 3 700 kvm industri/lager och kontor. Största hyresgäst är NCC. Tillträde skedde 19 juni 2018. Fastigheten är strategiskt belägen på Rörvägen i Jordbro industriområde. Profi Fastigheter äger sedan tidigare den intilliggande fastigheten Jordbromalm 6:17 som förvärvades i slutet av 2017. Profi avser att på sikt utveckla en modern lager- och logistikanläggning på de båda fastigheterna.

– Det här förvärvet skapar mycket intressanta utvecklingsmöjligheter av våra fastigheter i Jordbro. Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi för aktiv förvaltning med potential för utveckling, kommenterar Thomas Sipos, vd Profi Fastigheter.

 

 


Läs mer