HD-beslut tar Norvik närmare byggstart

Illustration av hur Norviks hamn ska se ut när den är klar. Bild Stockhoms Hamnar.

Illustration av hur Norviks hamn ska se ut när den är klar. Bild: Stockhoms Hamnar.

 

Den planerade godshamnen Norvik  kan  äntligen börja byggas under året. Nu har Högsta domstolen beslutat att inte lämna prövningstillstånd.

För att bygga och driva den planerade godshamnen Stockholm Norvik Hamn, i utkanten av Nynäshamn krävs en dom enligt Miljöbalken. Den 26 april fick Stockholms Hamnar ett positivt besked från Högsta domstolen genom att den beslutat inte lämna prövningstillstånd. Därmed kan hamnen börja byggas under året.

– Vi är mycket nöjda med beskedet från Högsta domstolen. Efter en lång process i detta betydelsefulla projekt för Stockholmsregionen, har vi fått det slutliga beskedet från Högsta domstolen och kan äntligen påbörja byggnationen av Stockholm Norvik Hamn, kommenterar Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Genom Stockholm Norvik Hamn blir det möjligt att frakta gods så nära slutdestinationen som möjligt till sjössvilket avlastar väg- och järnvägsnät.

– Den globala tillväxt som pågår leder till ökade godsvolymer och Stockholm är den mest expansiva huvudstadsregionen i Europa. Det ställer höga krav på effektiv och hållbar varuförsörjning. Genom att säkra möjligheten att ta emot de allt större fartygen får vi ekonomiskt och miljömässigt attraktiva transportmöjligheter till vår region. Här är Stockholm Norvik Hamn, med naturligt djup, kort insegling och närhet till marknaden en viktig pusselbit, fortsätter Johan Castwall.

Byggtiden är drygt tre år från det att projektet påbörjas till dess att Stockholms Hamnar kan ta emot det första fartyget.


Läs mer