Byggstart för Norviks logistikpark

Byggstart för Norviks logistikpark
NorvikNcc

Norviks nya planerade containerhamn börjar byggas i år, så även den intilliggande logistik och företagsparken.

Efter ett positivt besked från Högsta domstolen om hamnen i Norvik kan NCC nu starta bygget av Norvik logistik- och företagspark. Tillsammans med Stockholms Hamnars nya godshamn blir området en ny knutpunkt för svensk handel.
– Nu kan utvecklingen av Norvik till ett dynamiskt logistiknav i Stockholmsregionen äntligen ta fart på allvar. Logistik- och företagsparken blir en vital del i en växande knutpunkt för svensk import och export, kommenterar Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure.

Den planerade godshamnen har stor betydelse för att skapa en hållbar och effektiv varuförsörjning i Stockholmsregionen. Intill godshamnen ska både små och stora företag kunna etablera sig och utveckla sin verksamhet i en dynamisk miljö.

– I och med att handeln och varuflödet ökar kraftigt är det en stor fördel att kunna ha lager och kontor i anslutning till en sådan strategisk länk i affärskedjan som hamnen utgör. Det handlar om att finnas på plats i händelsernas centrum. Området där logistik- och företagsparken ska byggas består till stora delar av berg vilket betyder att det är stora bergvolymer som ska sprängas, säljas och transporteras bort med båt, säger Frank Andersson, projektansvarig för Norvik.

Kan bygga 200 000 kvm

NCC äger en exploaterbar yta om totalt 410 000 kvadratmeter, varav cirka hälften beräknas kunna utgöras av byggnader. Beroende på vilka behov som finns, finns möjligheten att utveckla allt ifrån mindre kontors- och affärsfastigheter till stora lagerlokaler och slutmonteringshallar. Logistik- och företagsparken blir ett strategiskt placerat transport- och fraktcentrum för redan etablerade grossister, distributörer, logistik-, export- och importföretag och för andra verksamheter.

Närmast i tiden kommer arbeten med infrastruktur, bergarbeten för järnvägsanslutning och framtagning av mark för olika verksamheter på området att påbörjas. Målet är att kunna erbjuda lokaler för inflyttning samtidigt som hamnen öppnar. Den beräknade byggtiden för hamnen är drygt tre år.

Läs mer:

HD-beslut tar Norvik närmare byggstart


Läs mer