Tåg i tid en kvällstidningsnyhet

LO vill att regeringen ska satsa mer pengar på vägar och järnvägar. ”Vårt krav här på första maj är att man redan i år, när man har så gott läge, ökar investeringarna i infrastruktur med 9 miljarder kronor”, sa Karl Petter Thorwaldsson när han talade på Norra bantorget i Stockholm på 1 maj..

För att bygga Sverige starkt och nå EUs lägsta arbetslöshet år 2020 behövs mer pengar till nyinvesteringar i vägar och järnvägar. Enligt LOs beräkningar behöver regeringens anslag höjas med omkring nio miljarder redan i år, och sedan växa i takt med BNP.

Regeringens ram för transportinvesteringar fram till år 2025 är 522 miljarder kronor. Av det ska 281 miljarder gå till nya järnvägar och spår.

– Det är mycket pengar, men vi har låtit våra ekonomer räkna på det och då visar det sig att nyinvesteringarna som andel av BNP faktiskt kommer att sjunka. Från 0,85 procent i dag till 0,67 procent år 2025, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

LO vill därför att regeringen höjer ambitionen. Nyinvesteringar i transporter måste totalt upp till en procent av BNP. Det innebär att anslagen behöver höjas med nio miljarder kronor redan i år, och sedan växa i takt med BNP.

Han berättade att han häromveckan drabbades av förseningar tre påföljabde dagar av fyra när han skulle åka tåg från Katrineholm till Stockholm C.

– En kvällstidning skrev ”I dag går tågen i tid”. Då har vi nått vägs ände, sa Karl Petter Thorwaldsson.:


Läs mer