Grönt ljus för Norrköpings hamnbygge

augusti 16, 2018 Infrastruktur , Logistiklägen , Sjöfart
Grönt ljus för Norrköpings hamnbygge

Norrköping får grönt ljus från mark- och miljödomstolen för den planerade utbyggnaden av Pampushamnen. Foto Norrköpings hamn

Mark- och miljödomstolen gett sitt godkännande till den planerade utbyggnaden av Norrköpings hamn, som därmed går in i nästa fas, med målet att påbörja muddringsarbeten under 2019.

I dagarna kom ett positivt besked för den planerade miljardsatsningen på en utbyggd containerhamn Norrköpings hamn.

– Vi har nu fått den miljödom som krävs för att kunna utöka hamnens kapacitet. Det är förstås glädjande att mark- och miljödomstolens granskning har ett positivt utfall, samtidigt som vi håller vår tidsplan. Nu kan vi påbörja arbetet med utbyggnaden, som görs för att klara ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion i hamnen, kommenterar Henrik Åkerström, vd för Norrköpings hamn.

Utbyggnaden av Pampushamnen på Händelö sker på uppdrag av kommunen och är ett led i omvandlingen av Inre hamnen till bostads- och innerstadsområde.

– Det är roligt att vi fått klartecken att påbörja en så stor och viktig satsning för Norrköping och regionen. Hamnen är betydelsefull för vårt näringsliv, och den kommande utbyggnaden stärker Norrköpings roll som ett av landets ledande logistiklägen, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör i Norrköpings kommun.

– Vi säkerställer en effektiv varuförsörjning för våra befintliga och framtida företag.

Nya etableringsområden planeras

För närvarande pågår kommunens och Trafikverkets arbete med den elektrifierade järnvägsanslutningen Kardonbanan via Malmölandet till Pampushamnen. Samtidigt slutför kommunen planeringen av nya etableringsområden för industri- och logistikverksamheter på Malmölandet.

– Norrköping växer kraftigt, både som stad och som viktigt logistiknav. Att vi nu kan påbörja denna satsning i hamnen har stor betydelse för Norrköpings fortsatta utveckling, menar Pontus Lindblom.

Utvecklingen av Pampushamnen består av en rad projekt – hamnbassängen ska muddras och utökas, kajen ska förlängas och terminalytorna ska växa ytterligare. Nu väntar en intensiv period när hamnprojektet går in i en ny fas.

– Vi påbörjar nu en rad förberedande arbeten, med planen att inleda muddringsarbeten under 2019. Projektet har en beräknad byggtid på cirka fyra år, så vår målsättning är att ta den utbyggda delen av Pampushamnen i drift i slutet av 2023, förklarar Eric Gustavsson, projektledare vid Norrköpings Hamn.

Sammanlagt satsas en miljard i hamnprojektet.

– Det är med ett stort ansvar, men också tillförsikt som vi nu ska utveckla hamnen. Vi har en viktig roll att fylla för att skapa värden för näringslivet och för att bygga hållbara försörjningskedjor i framtiden, avslutar Henrik Åkerström.

Behöver fördubbla volymerna

Containervolymerna har växt rekodsnabbt i hamnen , och har ökat från 65 000 2015 till 130 000 containers 2017.

– Men vi behöver växa ännu mer, vi skulle behöva fördubbla vår omsättning på 5-10 år för att satsningen ska bli befogad. Det blir mitt uppdrag att lyckas med det, sade Henrik Åkerström tidigare i år.

Enligt Ola Hjärtström, markandschef på Norrköpings hamn, ser hamnen en stabil, om än mindre explosiv, tillväxt i containervolymer hittills under 2018.

– Vi följer vår tillväxtplan och kommer att hamna i nivå med 2017 års volymer på containersidan. Det stämmer att vi som hamnoperatörer behöver öka våra marknadsandelar, vårt upptagningsområde och våra volymer för att möta den här stora satsningen. Vi behöver också locka fler logistiketableringar till Norrköping.

Men det är inte på grund av de senaste två årens tillväxt som hamnen byggs ut, betonar han.

– Det är många pusselbitar i det här projektet, med kardonbanan, flytten av inre hamnen, befolkningstillväxten och sydostlänken –  Det är ett långsiktigt arbete och en utvecklingsplan för hela regionen som ligger bakom satsningen, säger Ola Hjärtström.


Läs mer