Grönt ljus för Gävle hamns LNG-terminal

september 5, 2014 Infrastruktur , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport
Grönt ljus för Gävle hamns LNG-terminal

Ensamseglare. LNG sägs vara framtidens fartygsbränsle men Viking Grace är idag det enda LNG-drivna fartyget som trafikerar Östersjön.

Idag trafikeras Östersjön ett fartyg drivet med flytande naturgas, LNG, och endast en terminal finns – i Nynäshamn. Men nu har länsstyrelsen i Dalarna godkänt Skangass ansökan om att bygga och driva en ny LNG-terminal i Gävle hamn. Bygget ska förhoppningsvis påbörjas under 2015.

Tillståndet gäller en lagringskapacitet på 30 000 kubikmeter LNG och hantering av upp till 500 000 ton LNG per år. 

Den planerade terminalen blir en viktig del i att bygga upp en LNG-infrastruktur i Sverige och östersjön. Idag finns den enda tillgängliga LNG-terminalen i Sveriges hamnar i Nynäshamn, och endast ett LNG-drivet fartyg trafikerar Östersjön (Viking Grace).

Det finns stora miljöfördelar med LNG jämfört med dagens oljebränslen. Svavel och partikelemmissioner reduceras till nära noll, utsläpp av kväveoxider (NOx) reduceras med 85-90 % och koldioxidutsläppen minskar med 25 procent. 

Investeringsbeslutet kommer troligtvis att tasunder 2015. Terminalen utvecklas i samarbete mellan Skangass och Gävle Hamn, som investerar i att bygga nödvändig infrastruktur i hamnområdet.