Gods på järnväg minskar i EU

september 6, 2016 Infrastruktur , Miljö/CSR , Transport
Andelen godstransporter på järnväg har minskat i EU sedan 2011 trots EU-kommissionens mål att flytta över godstransporter från väg till järnväg, skriver tidningen Nordic Rail News.
Det framgår av en rapport från europeiska revisionsrätten.
För att ändra på detta lämnas två rekommendationer:
Det gäller förbättringar av vad man kallar “den strategiska ramen” och föresskrifterna för godstransporter på järnväg.
Det sägs bl a handla om brister vid avregleringen samt att få till en rättvis konkurrens mellan de olika transportslagen.
Dessutom vill revisionsrätten att EU-medel skar ska riktas in mot behoven inom sektorn och användas bättre.
man pekar bl a på bättre underhåll av järnvägsnätet.

Läs mer