Gävle hamn kan få LNG-terminal

Skangass AS och Gävle Hamn AB har påbörjat en studie med syftet att utreda möjligheten till att etablera en framtida LNG-terminal i Gävle.

LNG, liquid natural gas, är naturgas som är nedkyld och kondenserad till flytande form för att enklare kunna lagras och transporteras. Konceptet möjliggör att naturgasen kan nå kunder som idag inte har tillgång till ett naturgasnät. Naturgasen används främst som råvara och bränsle inom tillverkningsindustrin och transportbränsle till land och till sjöss. Främsta skälet till användning av naturgas är låga miljöutsläpp jämfört med traditionella
bränslen.
En LNG terminal består av utrustning för import och lossning av LNG från specialbyggt fartyg till en isolerad lagringstank som skall byggas inom Gävle Hamns område. Från lagringstanken sker därefter distribution via landsväg, järnväg eller lokalt rörnät.

Norska Skangass AS som skall bygga och driva terminalen är specialiserade på produktion och distribution av LNG till industri- och transportsektorn i Skandinavien. Bolage bygger för närvarande en motsvarande LNG terminal i Lysekil, i anslutning till Preems raffinaderi, som beräknas bli färdig i slutet av 2013.

Gävle hamn är redan idag en betydande energihamn, en etablering av en LNG-terminal
innebär att hamnens strategiska betydelse ökar och ger den regionala industrin tillgång till LNG som bränslealternativ. Att användningen av LNG som fartygsbränsle
ökar, innebär att hamnen i framtiden kan fungera som bunkringshamn för LNG.


Läs mer