Kina har extrema logistikkostnader

maj 23, 2012 Logistik

Logistikkostnaderna i Kina är högre än motsvarande kostnader i EU och USA – tillsammans.

Det sade Mats Harborn, direktör inom Scania, med lång erfarenhet av logistik i Kina på ett seminarium på mässan Logistik & Transport i Göteborg.

– Ett problem är ålderdomliga och och undermåliga lastbilar. Ett annat att bara 8 % av allt gods som transporteras inom Kina är pallburet.

Resten handstuffas på lastbilar. Därför blir transportsskadorna stora och olyckorna många. 100 000 människor omkommer varje år i trafikolyckor i Kina.

– Ett problem är också att olika myndigheter och regioner har olika bestämmelser för fordonslängd och maxvikt och att många olagliga transporter rullar på kinesiska vägar.

Dessutom är transportföretagen i Kina ofta små och har låg kompetens.

Av Gösta Hultén