Gothia Cup fick Schenkers logistikpris

maj 23, 2012 Logistik

Den 30:e upplagan av DB Schenkers Logistikpris gick till forbollsturneringen Gothia Cup, som knep priset framför Hallsbergsterminalen och Varbergs Hamn. 

På kvällen under Logistik&Transportmässans första dag den 22 maj delade DB Schenker traditionsenligt ut sitt prestigefulla logistikpris, nu för 30:e gången i ordningen.

Vann gjorde Gothia Cup, världens största ungdomsturnering i fotboll, som under en vecka i juli samlar omkring 1 570 lag med 30 000 deltagare från 71 olika nationer i Göteborg. Ett enormt eventlogistiskt maskineri. 

Juryns motivering löd:

”Gothia Cup har genom avancerad eventslogistik och effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur lyckats att växa organiskt och blivit världens största ungdomsturnering i fotboll. Under en vecka genomförs 4 000 väderberoende matcher på 110 planer i tre kommuner. Alla ändringar ska informeras på fyra språk och till mer än 20 000 deltagare, funktionärer och anhöriga.”

Övriga nominerade var Hallsbergsterminalen, som nominerades för sina breda tjänster och de värdehöjande lösningar terminalen tillför sina kunder enligt principen ”om man stoppar godset ska man göra något med det”.

Den tredje kandidaten, Varbergs Hamn,  nominerades för sin satsning på trälogistik. “Varbergs hamn har genom sitt engagemang i logistiksamarbetet Timberbridge och sågade trävaror hittat ett segment som starkt bidrar till hamnens lönsamhet. Att erbjuda ett fast pris per kubikmeter för hämtat sågverk ända fram till grossist i mottagningsland är ovanligt och nytänkande i en annars traditionell bransch.”

– Gothia Cup löser detta och är en mycket värdig vinnare DB Schenkers Logistikpris 2012, trots att ingen av de ansvariga har någon som helst utbildning i logistik har de skapat ett väl fungerande logistikkoncept, säger Nora Källström, PR-chef på DB Schenker och samordnare av juryn.

Juryns motivering för vinnaren:

”Gothia Cup har genom avancerad eventslogistik och effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur lyckats att växa organiskt och blivit världens största ungdomsturnering i fotboll. Under en vecka genomförs 4 000 väderberoende matcher på 110 planer i tre kommuner. Alla ändringar ska informeras på fyra språk och till mer än 20 000 deltagare, funktionärer och anhöriga.”