Last Mile-aktörer laddar för Black Week

november 16, 2018 E-handel

Black Week står för dörren och såväl e-handlare som logistikaktörer laddar för att maximera en sprängfylld vecka kring Black Friday och Cyber Monday. En av dem är Best Transport vars  hemleveransvolymer under den årliga shoppingveckan ökade hela 584 procent från 2015 till 2017.

Nu rustar transportbolaget ordentligt inför ännu ett rekordår. Trots rejäla ökningar de senaste åren är prognosen för Black Week 2018 närmare 50 procent fler hemleveranser än i fjol.
Shopping- och readagen Black Friday expanderar för varje år som går. Hela veckan runt Black Friday och den efterföljande Cyber Monday präglas av massiva reor. Under novemberveckan då Black Week inträffar visar Best Transports leveransstatistik rejäla volymökningar. Redan 2016 ökade antal hemleveranser med 163 procent från 2015. I fjol steg antalet med 159 procent. Best Transport prognostiserar nu ännu ett rekordår med en ökning på närmare 50 procent fler hemleveranser än 2017.
Transportbolaget har inför nästa vecka utökat kapaciteten ytterligare genom fler fordon och tätare linjetrafik. Dessutom är chaufförer och terminalpersonal både fler till antalet och välinformerade med tydliga rutiner.
– Vi gillar utmaningar och Black Week är en period där både e-handlare och slutkonsumenter ställer höga krav på logistiken. Nu är vi förberedda ochvälkomnar ett orderflöde utöver det vanliga, säger Jimmy Swalén, affärsutvecklare och hemleveransansvarig på Best Transport.

Tips: Så underlättar du logistiken som e-handlare
• Ha framförhållning om ni är i behov av extra hämtningar eller större fordon. Ju tidigare transportbolagen får önskemålen, desto enklare kan de tillgodoses.
• Underlätta för din transportaktör att hålla leveranstiden, genom att själv respektera överenskomna avgångstider.
• Välfylld och välpackad är ledorden för alla pallar, burar och säckar – särskilt i dessa hektiska tider. Det bidrar också till mindre negativ miljöpåverkan.