Förslag på nytt nordiskt transportråd

november 5, 2018 Infrastruktur , Logistik , Transport
Förslag på nytt nordiskt transportråd

Kommunikationerna mellan Norden och övriga länder är också en fråga för hela Norden, menar Johan Lindblad. – Förbindelsen Fehmarn–Bält är ju inte en bara en dansk-tysk angelägenhet utan även en förbindelse mellan Tyskland och de övriga nordiska länderna.

Ett nytt nordiskt ministerråd för transportfrågor, gemensam planering för utbyggnad av dubbelspår mellan Oslo och Göteborg och en synkronisering av de nationella transportplanerna är några av Nordiska rådets förslag för tillväxt och utveckling i Norden.

– Man tänker ofta lite för trångsynt i dag i respektive land. Man sitter i Stockholm och tänker och planerar för de svenska orterna, och samma gör de i Norge för sina orter, och så glömmer man att Norges viktigaste hamn är Göteborg. Politiker lobbar för sina små delar inom landet och på myndighetsnivå stoppar kalkylerna för samhällsnytta vid gränsen. Gemensamma investeringar kommer helt enkelt inte till stånd, kommenterar Johan Lindblad, seniorrådgivare vid Nordiska rådets sekretariat.

Nordiska rådet bildades 1952 och är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Fram till 2005 fanns också ett nordiskt ministerråd för transport med nordiska ministrar som träffades varje år för att diskutera gemensamma frågor. I den rekommendation som Nordiska rådet tidigare i år lämnat till de nordiska regeringarna är återupprättande av ett ministerråd för transportfrågor ett av förslagen.

– Det känns högst relevant att ha en samordning, att länderna ska kunna göra prioriteringar ur ett nordiskt perspektiv och att man också kan intensifiera sitt samarbete på myndighetsnivå. Vi handlar mest med varandra och vi har mest arbetskraftsutbyte med varandra, så varför skulle vi inte underlätta transporter och infrastruktur mellan länderna?

Norden har tillsammans drygt 26 miljoner invånare, men en ekonomisk styrka i paritet med Rysslands, Brasiliens och Kanadas. Handeln inom Norden motsvarar mer än handeln med Kina, Indien Ryssland, Brasilien, Storbritannien, Frankrike och USA tillsammans, vilket gör länderna till varandras viktigaste handelspartners. Det gör behovet stort av samordnad transportinfrastruktur som både skulle öka tillväxten, och reducera utsläpp, framhåller Nordiska rådet.

Kommunikationerna mellan Norden och övriga länder är också en fråga för hela Norden, menar Johan Lindblad.

– Förbindelsen Fehmarn–Bält är ju inte en bara en dansk-tysk angelägenhet utan även en förbindelse mellan Tyskland och de övriga nordiska länderna.

Norden och framtiden är temat för Elmia Nordic Future Transport Summit som går av stapeln 8-10 oktober 2019 i Jönköping samtidigt som mässan Nordic Rail och Nordic Future Transport Infrastructure.