Rekordtillväxt för e-handeln 2012

mars 5, 2013 Forskning , IT/Teknik , Produktion

Nätet är svenskens nya favoritköpcentrum. Det slås fast i senaste E-barometern, som visar att e-handeln växte med 14 % under 2012 till 31.6 miljarder SEK. Den största tillväxten sedan 2008.

Tillväxten för helåret 2012 hamnade på 14 procent, vilket innebär en total omsättning på 31,6 miljarder kronor. Extra anmärkningsvärt är att utvecklingen för e-handel är så stark under en period då svensk detaljhandel i övrigt har haft det tufft. Hemelektronik och kläder är branscher som länge dominerat handeln på nätet, men även inköp av träningskläder och heminredning har blivit allt mer populärt bland svenskarna. Detta presenteras idag i e-barometern, som Posten ger ut i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research.

Därmed fortsätter e-handeln att ta andelar av den totala detaljhandelsmarknaden vars tillväxt endast låg på 2,1 procent under fjolåret.

Nio av tio svenskar har någon gång handlat på nätet och nästan tre av tio e-handlar varje månad. Fortfarande är hemelektronik och kläder vanligast, men produkter som möbler och sportartiklar är på framfart. Sport/fritid och heminredning/möbler är också de snabbast växande branscherna, en utveckling som spås fortsätta under 2013.

− ­Den drivande faktorn bakom utvecklingen av e-handeln är konsumenten. Konsumenterna väljer att näthandla för att det är billigt, enkelt och smidigt. Utbud och leveranstider är också avgörande faktorer för ett köp, medan det till exempel i en vanlig matbutik är viktigast med läget för att köpet ska bli av. Leveranssätt kommer att spela en ännu mer avgörande roll i framtiden. Snabba leveranser direkt hem till postlådan eller till lättillgängliga utlämningsställen, gynnar e-handeln och driver tillväxten, kommenterar Arne Anderson, e-handelsexpert på Posten.

Fortfarande sköts de flesta köpen från datorer, men mobil och surfplatta ökar – nästan var femte konsument har under 2012 använt sig av sin smartphone eller surfplatta för att genomföra ett köp på nätet. Samtidigt har bara var tionde konsument gjort sitt senaste köp via en mobil enhet.

− Sverige är ett smartphone-tätt land, men en av orsakerna till att inte fler personer genomför sina e-handelsköp från telefonen eller läsplattan är att få företag har mobilanpassade hemsidor. Det kommer att bli en viktig konkurrensfaktor för e-handlare framöver, säger Arne Andersson.

Om e-barometern

Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research publicerar E-barometern en gång per kvartal. Den bygger på en konsument- och en företagsundersökning. Information till denna rapport har samlats in under ett år och bygger på intervjuer, som genomförts fyra gånger under året, med företag med försäljning över internet, samt fem undersökningar med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning 18–79 år. Konsumentundersökningarna har genomförts med hjälp av TNS SIFOs internetpanel. Det innebär att resultaten är representativa för de cirka 90 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet.


Läs mer