Fehrman bält-förbindelsen får stora effekter för tågtrafiken

Sohana Josefsson. Foto: Olaf Malzahn.

Under två dagar – 28-29 maj – har ministrar från Tyskland, Danmark och Sverige deltagit i diskussioner om de tre ländernas gemensamma framtida utveckling gällande Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Rödby och Puttgarten. 

Förbindelsen kommer att bli världens längsta väg- och järnvägstunnel och är en av de största planerade satsningarna på infrastruktur inom EU. På plats, både för att hålla i seminarier för de cirka 700 besökarna, men också för att delta i paneldiskussioner, fanns Green Cargos kommunikationsdirektör, Sohana Josefsson.

Fehmarn Bält-förbindelsen är en fast förbindelse mellan Rödby i Danmark och Puttgarden i Tyskland och kommer bli världens längsta väg- och järnvägstunnel. När förbindelsen står klar möjliggör den för ökade transporter av såväl den gränsöverskridande passagerar- som godstrafiken. Ledtiderna för deras direkttåg kommer med förbindelsen att kapas med 2-3 timmar till Europa, med nya affärsmöjligheter som följd.

– Fehmarn Bält-förbindelsen möjliggör både ökad import och export av råvaror och förädlade produkter för det svenska näringslivet och kommer ge stor tillgång till nya marknader, säger Sohana Josefsson i ett pressmeddelande.

– Men vårt budskap under dessa dagar har varit tydligt. För att vi ska kunna dra nytta av den minskade ledtiden måste våra politiker ta beslut som ökar interoperabiliteten på järnväg genom Europa. Några exempel är att dokumentationshanteringen måste bli effektivare.

En järnvägsoperatör måste hantera 16 gånger mer dokumentation än lastbilsåkerierna, enligt Green Cargo.

– Lokföraren måste kunna språket i det land man trafikerar, vilket lastbilschauffören inte behöver. Dessutom finns det ett stort behov av att samordna banarbeten i Europa på ett bättre sätt. Om inte detta faller på plats tappar vi den möjlighet som den nya infrastrukturen ger, säger Sohana Josefsson.

Utöver detta presenterade Sohana Josefsson den nya visionen som alla vd:ar inom järnvägseuropa, presenterade för cirka två veckor sedan vid High Level Freight Meeting i Wien. Syftet med mötet var då att, tillsammans med representant från EU-kommissionen och de stora transportköparna i Europa, diskutera järnvägens utmaningar och ojämlika villkor i förhållande till biltransporter, och hur detta påverkar EU:s klimatmål.

På mötet enades man om en målbild för 2030, som innebär att järnvägens andel av det totala transportarbetet ska vara 30 procent från dagens 18 procent, vilket nästan är en fördubbling på 12 år.

– Om de europeiska godsoperatörerna tillsammans har en vision om att dubbla andelen transporter på järnväg i Europa inom en tolvårsperiod blir Fehmarn Bält en viktig infrastrukturell satsning för att nå dit. Ett förbehåll för detta är dock att järnvägsbranschen ges rätt förutsättningar för att konkurrera med biltransporterna vad gäller bra ledtider, kvalitet och pålitlighet. Fehmarn Bält-förbindelsen är en sådan förutsättning, avslutar Sohana Josefsson.

Fehmarn Bält-förbindelsen kommer bli totalt 19 km lång, varav 17,6 km blir en så kallad sänktunnel (en undervattenstunnel som byggs i sektioner på land och som sedan sänks ner i vattnet). Förbindelsen ska innehålla både motorväg och dubbelspårig järnväg. Förbindelsen väntas stå klar inom tio år.


Läs mer