Sagax bygger 20 000 kvm lager i Ulvsunda

Sagax har beslutat att bebygga bolagets fastighet Stockholm Gjutmästaren 8, belägen i Ulvsunda industriområde i Bromma, med cirka 19 000 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av lager- och verksamhetslokaler med tillhörande kontor och garage.

Investeringen beräknas till cirka 400 miljoner konor och förutsätter att erforderliga bygglov erhålls.

Byggnationen förväntas påbörjas under det tredje kvartalet 2018 och pågå i cirka 2,5 år. Lokalerna, som är fullt uthyrda, beräknas vara färdigställda under det fjärde kvartalet 2020.


Läs mer