Acando vinner avtal med Posten Norge

maj 31, 2018 Logistik , Upphandling

Posten Norge har ingått ramavtal med Acando, för leverans av konsulttjänster inom strategi och affärsutveckling.

Ramavtalet med Posten Norge omfattar hela Norden, och Acando kommer att utnyttja hela sin nordiska organisation i leveranserna. Avtalet har en löptid på två år med en möjlig förlängning på upp till fyra år.

– Att vi vinner detta ramavtal på nordisk nivå är mycket viktigt för oss. Acando har vuxit till en stor koncern och tillsammans har vi en stark position på marknaden, vilket gynnar våra kunder, kommenterar Sven Ivar Mørch, vd Acando Norge