Erland Olauson utreder förstatligande av järnvägsunderhåll

augusti 17, 2018 Infrastruktur , Logistik , Transport

Den 16 augusti gav regeringen Erland Olauson i uppdrag att leda utredningen Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket. Sveriges byggindustrier är kritiska.

Regeringen vill ta nästa steg mot ett bättre fungerande järnvägsunderhåll. Erland Olauson ska därför kartlägga förutsättningarna för att flytta ansvaret för basunderhåll från det statliga bolaget Infranord AB till Trafikverket. Basunderhåll är den verksamhet som bedrivs för att säkerställa den dagliga driften, och är viktig för järnvägens punktlighet och robusthet.

– Vi är glada över att kunna utse Erland Olauson för det här uppdraget. Han har en gedigen erfarenhet och kunskap och är rätt person för uppgiften. Det är helt centralt att underhållet av järnvägen fungerar optimalt, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Den särskilde utredaren ska också föreslå vilka åtgärder som skulle kunna vidtas i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av verksamhetsflytt till Trafikverket. Erland Olauson har tidigare arbetat som chefsjurist och avtalssekreterare vid LO.

Men Sveriges byggindustrier och Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer är kritiska till regeringens planer på ett förstatligande av det svenska järnvägsunderhållet.

– Jag välkomnar Olauson till uppdraget att leda utredningen och ser fram emot ett nära samarbete. Men realiseras regeringens tankar på det sätt som föreslagits av infrastrukturminister Tomas Eneroth riskerar järnvägsunderhållet att försämras kraftfullt. Att Trafikverket ska bygga upp en omfattande egenregiverksamhet skulle förflytta fokus och kosta mer skattepengar än det skulle ge effekt, kommenterar Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer.

 


Läs mer