Ericsson får PostNords logistikpris

Ericsson får PostNords logistikpris

Lars Lindberg och Eva Andrén som tog emot priset för Ericsson, vinnare av PostNord Logistics Awars 2015.

I fredags delades PostNord Logistics Award ut för 13e året, Vann gjorde  Ericsson i konkurrens med de övriga finalisterna Apotea, Electra Sweden och Logistikbolaget.

Motiveringen till vinsten var:

Dagens globala försörjningskedjor är komplexa och riskutsatta. Ericsson har utvecklat en effektiv funktion för att motverka dessa risker samt för att hantera och minimera konsekvenserna av oförutsedda händelser som kan drabba verksamhetens försörjningsförmåga och företagets kunder. Funktionen är prioriterad på högsta ledningsnivå och har blivit ett viktigt konkurrensmedel för Ericsson.

– Vi har kartlagt varenda komponent och har stenkoll på alla våra globala produktioner. Priset är en bekräftelse på att det vi gör är helt rätt, säger Lars Lindberg, vice president för EMS och Logistics sourcing på Ericsson.

Vinnaren utses av en jury bestående av forskare, specialister och företagsledare – alla med stor kompetens och erfarenhet inom logistikområdet. Mats Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings universitet och styrelseledamot i PostNord, är ordförande. Finalisterna i 2014 års upplaga av PostNord Logistics Award har alla innovativa logistikklösningar som visar att de lever upp till de höga krav på kreativitet, lönsamhet samt miljö- och klimatpåverkan som juryn ställer.

– Ericsson är en mycket värdig vinnare. Deras logistiklösning utvecklas ständigt i alla led och präglar hela företaget från högsta ledning ut till alla globala produktioner och marknader. Deras process för att riskminimera försörjningskedjan och begränsa konsekvenserna vid en eventuell krissituation är väl utarbetad och unik i sitt slag, kommenterar Mats Abrahamsson.

PostNord Logistics Award instiftades av Posten år 2002 för att uppmärksamma och premiera god logistik. Alla företag och organisationer, oavsett storlek, som är verksamma i Sverige är välkomna att medverka i tävlingen.

Juryn utser finalister utifrån tre huvudkriterier:

  • Logistiklösningens grad av innovationskraft, kreativitet och nytänkande
  • Logistiklösningens effektivitet och påverkan på verksamhetens konkurrenskraft, samt effektivitet och lönsamhet i verksamheten totalt sett
  • Logistiklösningens miljö- och klimateffektivitet

Läs mer