Årets Logistikkommun 2015 på Logistik &Transport

mars 30, 2015 Forskning , Intervjun , Logistik , Miljö/CSR
Årets Logistikkommun 2015 på Logistik &Transport

Förra årets prisutdelning av Årets Logistikkommun, som även i år kommer att hållas från stora scenen på Logistik & Transport vid Svenska Mässan i Göteborg 20 maj kl 12. Foto Lena Sonne

Utmärkelsen Årets Logistikkommun, som Intelligent Logistik delar ut för andra året, vill stimulera till ökad insikt om logistikens roll i hela samhället och kommunernas möjligheter att förbättra sin logistik, stadsmiljö och attraktivitet. Nu pågår nomineringsarbetet för fullt och juryn ska avgöra vem som vinner årets pris, som ska delas ut under Logistik&Transport i Göteborg den 20 maj. 

– Vi vet att många kommuner gör massor för att förbättra logistiken, både för människor och gods. Nu är det hög tid att nominera sig till Årets logistikkommun, säger Hilda Hulten, chefredaktör Intelligent Logistik och ansvarig i nomineringskommitten för Årets Logistikkommun.

Prisutdelning i Intelligent Logistiks tävling “Årets Logistikkommun” blir även i år på Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg. Närmare bestämt den 20 maj kl 12 på huvudscenen Aktivitetstorget.
Förra året vann Ystad kommun för den smarta Ystad-Österlenmodellen, som gett kontroll över varuflödet och bl a minskat transportbehovet med 75 % för livsmedel.
– Vi är jätteglada för priset, men framförallt för att projektet har lyckats så bra. Sedan starten har vi minskat transportarbetet med 75 % i kommunens livsmedelsdistribution, berättar Christina “Tina” Persson, projektledare för samordnad varudistribution på Ystad kommun.
– Alla kommuner har olika förutsättningar att jobba med sin logistik, vissa har redan kommit långt medan andra har mycket kvar att göra, säger Hilda Hultén
– I bedömningen tar vi stor hänsyn till kommunens samlade logistikkompetens och vilka satsningar som gjorts utifrån kommunens förutsättningar. Det är avgörande att kommunen genomfört en satsning eller tagi ett nytt initiativ under det senaste året och att det finns nytänkande och stark framåtanda. 

Alltfler kommuner satsar på en övergång till mer hållbar logistik genom att engagera sig i hamnar, kombiterminaler och logistikparker som kan avlasta behovet av särskilt lastbilstransporter. Bland både kommuner och forskare finns en medvetenhet om att en stor andel av lastbilstransporterna på gator och i stadskärnor kan minskas och effektiviseras genom en medveten kommunal planering och samarbete med näringslivet.
Trafikverket, Boverket, Statens Energimyndighet, Naturvårdsverket och Verket för Innovationssystem lämnar också sin slutredovisning för hur ett ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hur hållbara transporter i städer den 20 maj i år.
Svensk Handel och Transportgruppen ”Logistik och förtätning i stadsmiljö” har nyligen gett ut en citylogistisk handbok.

– Vi föredrar också begreppet “gods i tätort” istället för “citylogistik” som är ett mer begränsande begrepp, säger Cecilia Mårtensson. 

Foto Lena Sonne

“Gods i tätort” snarare än citylogistik
Flera större städer har redan börjat väga in ett logistikperspektiv i sin stadsplanering. Malmö har t ex anställt logistiker. Några samordnar kommunernas egna transporter som t ex Eskilstuna, Halmstad, Växjö, Karlstad, Ystad m fl. Borlänge med grannkommuner var först ut att samordna. Växjö med sin växande e-handel har nått goda resultat med e- beställningar. Malmö, Lund Helsingborg har nyligen haft en konferens om citylogistik. Göteborg börjar med att samordna näringslivets leveranser till butiker i city och Stockholm har nattleveranser med elhybridfordon till Lidlbutiker och tänker utvidga med nattleveranser till hotell, arbetar för smartare lastzoner och varutransporter i kollektivtrafikfält.
– Olika kommuner väljer olika lösningar men alla frågor hänger ihop och syftar till bättre stadsmiljöer, säger Cecilia Mårtensson, infrastruktursamordnare på SKL och ordförande i juryn för Årets logistikkommun. Till vardags bygger hon nätverk och sprider goda exempel till kommuner och landsting kring t ex samordning av transporter.
– Vi föredrar också begreppet “gods i tätort” istället för “citylogistik” som är ett mer begränsande begrepp.

Handlar om den goda staden
– Det handlar mycket om hur den goda staden ska förverkligas, att man ser ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till godstransporter i övergripande planering, säger Maria Lindholm, projektledare citylogistikprojektet Closer vid Lindholmen Science Park i Göteborg och med i juryn för Årets logistikkommun.
Det har länge talats om citylogistik utan att så mycket egentligen har hänt.
– Det är verkligen hög tid att få till ett genombrott för hållbara och lönsamma stadstransportlösningar. Transporteffektivisering genom samordnad varudistribution kräver information som är tillgänglig för både leverantörer och beställare.
Syftet med utmärkelsen är framförallt att lyfta frågor om logistikens roll i hela samhället och de möjligheter en kommun har att förbättra både godslogistik, framkomlighet, stadsmiljö och attraktivitet för boende och etableringar.

Av Lena Sonne

Priset Årets Logistikkommun delas ut på Logistik &Transport i Göteborg den 20 maj klockan 12, vid ett kortseminarium på mässans huvudscen, Aktivitetstorget.

Nominera din kommun senast den 15 april! 
Skicka motivering till info@intelligentlogistik.se och märk motiveringsmailet med “Årets Logistikkommun 2015”. 

Bedömningsgrunder för Årets logistikkommun:

  • Samordnat varutransporter och/eller på annat sätt tagit kontroll över sina godsflöden?
  • Använt sin makt som upphandlare för att förbättra logistiken och minska trasporternas miljöpåverkan?
  • Satsat på hållbar logistik och/eller hållbart resande?
  • Haft med logistiker i planeringen?
  • Påbörjat övergången från den bilburna staden till en stad där cyklister, fotgängare och kollektivtrafik är med?
  • Underlättat för befintliga och gynnat nya logistiketableringar?

Läs mer