Effektivare godsflöden på Inlandsbanan med ny anslutning

juni 12, 2018 Infrastruktur
Effektivare godsflöden på Inlandsbanan med ny anslutning

Kalktåg på Inlandsbanan. Foto: Inlandsbanan.

Storumans kommun vill bygga ihop Inlandsbanan och Tvärbanan mellan Storuman och Hällnäs, genom ett triangelspår på NLC Storumanterminalen. Nu har man fått klartecken för finansieringen av anslutningen, som kommer leda till effektivare godsflöden. 

Projektet innebär att det ska anläggas ett 900 meter långt industrispår från den befintliga terminalen ut till Inlandsbanan. Det byggs också en planskild vägbro där E45:an höjs samt en ny infartsväg. Ett triangelspår skapar effektivare godsflöden och en oberoende terminal som byggs om på det här sättet möjliggör att en högre andel godstrafik flyttas från landsväg till järnväg.

– Vi vill att Inlandsbanan ska bli allt mer integrerad i övrigt järnvägsnät och transportflöden. NLC terminalen är strategiskt placerad där två järnvägar och två Europavägar korsar varandra. Det här projektet ger bättre möjligheter och förutsättningar till logistiklösningar för näringslivet i regionen och möjliggör för mer trafik på Inlandsbanan, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB.

Projektet innebär är en investering på 73 miljoner kronor. Triangelspåret skapar förutsättningar för terminalen och logistiknäringen i Storumans kommun, förutsättningarna för fler järnvägstransporter ökar och satsningen kommer spara tid, pengar och koldioxidutsläpp, skriver kommunen på sin hemsida. Det här är Storuman kommuns största infrastruktursatsning på många år.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Storumans kommun och Trafikverket.


Läs mer