Dags för hårdbantning av Postnord i Danmark

juni 12, 2018 Arbetsmarknad , Ekonomi , Logistik

Idag fattade styrelsen för Postnord ett beslut om att fortsätta den tidigare kommunicerade omställningen om 3 miljarder SEK för den danska delen av företaget.  Beslutet innebär att fortsatt neddragning av bemanningen kan genomföras i enlighet med omställningsplanen.

Omstruktureringsprogrammet i den danska verksamheten omfattar, såsom tidigare kommunicerats, en reduktion av totalt cirka 4 000 heltidstjänster i den danska verksamheten. Cirka 2 500 heltidstjänster återstår att avvecklas under de närmaste åren. Det danska postväsendet har inte hängt med i den digitala utvecklingen och behöver ställa om sin verksamhet.

Postnords ägare slöt den 20 oktober 2017 avtal om att tillskjuta 2,2 miljarder SEK till koncernen. Beslutet var villkorat av EU-kommissionens godkännande. EU-kommissionen har nu godkänt statsstödet från danska staten om SEK 1 533 miljoner för att upprätthålla den samhällsomfattande posttjänsten.

Godkännande från EU-kommissionen avseende kapitaltillskottet till Postnord om SEK 667 miljoner, varav SEK 267 miljoner från den danska staten och SEK 400 miljoner från den svenska staten, förväntas komma under 2018.

Postnord har avvaktat med avveckling av medarbetare med särskilda villkor i Postnord Danmark i väntan på EU-kommissionens beslut.