Insourcar logistiken med ett nytt distributionscenter i Sverige

juni 11, 2018 IT/Teknik , Lager , Logistik , Logistiklägen

Fristads Kansas Group, tillverkare av professionella yrkeskläder,  investerar i ett helt nytt logistikcenter i Sverige, som innebär att varumärket tar över stora delar av logistikflödet i egen regi.

För att möta ökande krav på korta ledtider och effektivitet i leveransflödena, investerar Fristads nu i insourcing av logistiken. Under 2019 flyttar Fristads lagerlogistik och kontor, liksom koncernens huvudkontor, till en nybyggd anläggning om cirka 18 000 km2 i Viaredsområdet utanför Borås.

– Idag sker över 40 procent av vår försäljning elektroniskt och allt oftare via digitala plattformar.
Det är en andel som vi förväntar oss kommer att öka betydligt framöver. Vi ser samtidigt en tilltagande trend bland många företag att insourca logistik som en kritisk del av verksamheten. Genom förändringen tar vi kontrollen över våra egna logistikflöden och ökar samtidigt automationen i leveransen, för att kunna tillhandahålla den mest effektiva servicen för våra kunder, kommenterar Anders Davidsson, koncernchef för Fristads Kansas Group.

Anläggningen blir navet i Fristads fortsatta tillväxtresa. Med investeringen övergår lagerhållning, plock och pack i Fristads egen regi, något som tidigare har outsourcats. Samtidigt investerar Fristads i ökad automation av plocklogistiken genom intelligenta robotsystem. Investeringen väntas både ge snabbare leveranser ut till kunderna och minska kostnaderna.

Det första spadtaget tas i juni 2018 och de nya lokalerna tas i bruk under sommaren 2019.