Byggstart för Sundsvall logistikpark

maj 25, 2020 Infrastruktur , Logistiklägen
Byggstart för Sundsvall logistikpark

dag sa kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun ja till investeringen i Sundsvall Logistikpark. Byggnationerna beräknas vara igång redan i juni med Peab som entreprenör.

Idag tog politikerna i Sundsvalls kommun beslut om att investera 785 miljoner i Sundsvall Logistikpark. Projektet innebär byggnation av en ny kombiterminal, etableringsytor, vägar och järnväg. Lastning av gods ska kunna ske utan tidsförluster och onödiga transportsträckor och den nya kombiterminalen kommer att erbjuda tre spår om 650 meter med möjlighet till utbyggnad, mot dagens två spår om 350 meter. I anslutning till kombiterminalen så byggs även Sundsvalls Hamn ut med ny containerhamn.

Entreprenad i projektet
Redan 2017 kom Peab Anläggning in i projektet med uppdrag att tillsammans med Ramböll projektera för den nya kombiterminalen i anslutning till Tunadalshamnen. Avtalet är en så kallad totalentreprenad i samverkan och idag kom äntligen det efterlängtade beslutet som gör det möjligt att sätta spaden i backen.

Jörgen Eriksson. Foto Peab

– Att det nu står klart att vi kan påbörja arbetet med byggnationen känns självklart bra. Jag ser fram emot att vi är med och bidrar till att Sundsvall får ett hållbart transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i vår region, kommenterar Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

Logistikparken är en del av en större satsning som kommunen gör tillsammans med SCA och Trafikverket för ett hållbart transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i Sundsvallsregionen.

När kombiterminalen flyttas ut i anslutning till hamnen så frigörs även ytor i centrala Sundsvall, till förmån för utbyggnaden av ett nytt resecentrum. Målsättningen är att flytten till den nya logistikparken ska kunna ske under år 2024.

– Vi är väldigt glada att beslutet nu är taget. Att få komma igång med Sundsvalls största infrastrukturprojekt efter så många år känns väldigt spännande. Sundsvallsregionen växer och logistikparken säkrar att näringslivet har tillgång till hållbara och effektiva transporter i framtiden, säger logistikparkens vd Sven Magnusson.

Visionsbild över Sundsvalls nya logistikpark. Bild Ramböll

Miljö i fokus

Logistikparken kommer att vara den första logistikparken som byggs enligt miljöcertifieringssystemet Ceequal. Systemet bedömer och betygsätter hur väl projektet hanterar hållbarhetsfrågor och är utformat för att uppmuntra och belöna beställare, projektörer och entreprenörer som anstränger sig lite extra utöver lagkrav gällande hållbarhetsfrågor.

Miljö och hållbarhet är självklara delar i projektet och målet är att hitta så effektiva lösningar som möjligt för att kunna bygga ett transportnav i Sundsvall med en begränsad miljöpåverkan.

Fakta
Så kommer den nya kombiterminalen att bli:

►Med den nya kombiterminalen kan mer gods flyttas över från väg till järnväg, tung trafik flyttas ut från stadskärnan. Kombiterminalen ger möjligheter för näringslivet att nyttja effektiva och miljövänliga transporter till och från Sundsvall. Dagens terminal har två spår om 350 m. Den nya terminalen kommer erbjuda tre spår om 650 m med möjlighet till utbyggnad.

►Kombiterminalen är en del av en större satsning som kommunen gör tillsammans med SCA och Trafikverket för ett hållbart transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i Sundsvallsregionen.

► När kombiterminalen flyttas ut i anslutning till hamnen så frigörs även ytor i centrala Sundsvall, till förmån för utbyggnaden av det nya resecentrumet. I anslutning till kombiterminalen så byggs 6 hektar etableringsyta med möjlighet till företagsetableringar.
Målsättningen är att flytten till den nya logistikparken sker under år 2024.