Skåne på stark framfart

Skåne på stark framfart

Artikel ur Intelligent Logistik nummer 2 2020. För att prenumerera klicka här

 

Croisette ansvarar för uthyrningen av Söderviddens nya lagerbygge i Åstorp, och har även uppdraget att hitta hyresgäster till MG Real Estates storbygge i Malmö hamn.

– Skåne är på väldigt stark framfart, men Helsingborg börjar bli fullbyggt. Då blir det naturligt att titta på Åstorp. Malmö har också chans att bli Skånes nya, heta logistikläge, alla förutsättningar finns, säger Croisettes uthyrningschef Peter Bergquist.

 

I våras köpte nya Södervidden en 90 000 kvm stor tomt av Åstorps kommun, där man planerar att bygga ett höglager på 45 000 kvm. Croisette har fått ythyrningsuppdraget och halva ytan är redan reserverad av en icke namngiven kund. Enligt Croisettes uthyrningschef Peter Bergquist finns ett väldigt stort intresse från marknaden.

– Jag är inte förvånad över det stora intresset, det råder stor brist på mark för stora logistiketableringar i den här regionen.

I Åstorp bygger Södervidden ett 45 000 kvm stort höglager, där halva ytan är reserverad. Bild Södervidden

Att Helsingborgs etableringstakt varit så hög de senaste åren har gjort att det nu råder brist på mark i de klassiska logistiklägena.

– Helsingborg är i princip fullbyggt just nu, marken för logistik börjar tryta. Så då blir det naturligt att titta vilka andra möjligheter som finns i närområdet. Åstorp ligger bara 7 minuter bort så det blir ett naturligt nästa steg.

Kan även nordöstra Skåne med Hässleholm och Kristianstad gynnas av markbristen i Helsingborg?

– Det tror jag absolut på sikt, där finns det ju både gott om mark och god tillgång till arbetskraft.

 

Peter Bergqvist. Foto Croisette

Kan lossna rejält för Malmö

Trots utmärkta logistiska förutsättningar har det fram tills nu inte riktigt lossnat för Malmö som nationellt logistikläge än. Men den mark som Malmö stad tagit fram för logistik i Norra hamnen kan ändra på det, tror Peter Bergqvist.

– Helsingborg har varit lite storebror länge vad gäller logistik i västra Skåne, men Malmö har alla förutsättningar att bli en självklar logistikhub i den här regionen. Det ligger logistiskt väldigt bra till med bra vägförbindelser, bron till Danmark och utmärkta möjligheter till godstrafik både över kaj och med järnväg. Det är på tiden att den potentialen utnyttjas.

Helsingborg har varit lite storebror länge vad gäller logistik i västra Skåne, men Malmö har alla förutsättningar att bli en självklar logistikhub i den här regionen.

Nyligen fick Croisette uthyrningsuppdraget på belgiska MG Real Estate bygge i norra hamnen i Malmö, ett uppdrag man delar med Colliers. MG har köpt en tomt på 66 500 kvadratmeter för ca 73 miljoner SEK, och planerar att bygga totalt 42 000 kvm för logistik- och kontor på tomten, som planeras byggstartas inom kort.

– Det är ett otroligt hedrande uppdrag, det är bland de största logistikprojekten som kommer att byggas i Sverige i närtid, och i ett oerhört intressant läge. Det är kul att få vara med i starten när ett sådant här logistikläge planeras och växer fram.

Vy över norra hamnen i Malmö, där MG Real Estates tomt är markerad. Foto Perry Nordeng

 

Kräver gods över kaj

För Malmö stad är kontraktet med MG Real Estate den första markförsäljningen i Norra hamnen sedan 2016, då man sålde en tomt till Skanska, för deras 19 500 kvm stora Kubiklager. Att försäljningen gått trögt beror på kravet kommunen ställer om att alla etableringar som görs i Norra hamnen ska utnyttja den intermodala infrastrukturen, med garanterade godsvolymer över kaj eller via järnväg.

– De etableringar som görs här ska utnyttja hamnens infrastruktur och gynna hamnverksamheten. Vi har haft många intressenter, men hittills har de inte uppfyllt de kraven. Hade vi sålt marken till ren logistik så hade den varit slut redan, säger Olle Anderberg, projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

Enligt Peter Bergquist är det lite av en utmaning att jobba med den här typen av dedikerade projekt.

– Man får ta varje potentiell affär och titta på den som ett unikt case för att se om det går att ta ända fram.

Den initiala planen var att byggstarta helt på spekulation. Enligt Anton Van Vlerken, ansvarig för Nederländerna och Norden på MG Real Estate, fanns i januari när Intelligent Logistik talade med honom stora tillväxtplaner i Sverige, där man hoppades kunna presentera ytterligare byggprojekt under våren. Men nu, ed det förändrade marknadsläget, vill MG invänta en kund innan spaden sätts i jorden.

– Det gäller också att hitta rätt kund att starta med, det är viktigt både för oss och för vår uppdragsgivare, säger Peter Bergquist.

Samtidigt innebär läget och dedikationen till intermodalitet en stor möjlighet, betonar han.

– Det finns inte så många lägen som kan erbjuda de här möjligheterna med kajnärhet och järnvägsanslutning. Det är en otrolig fördel om kunden vill bygga en hållbar logistiklösning.

Det finns inte så många lägen som kan erbjuda de här möjligheterna med kajnärhet och järnvägsanslutning.

 

Årets hållbarhetsläge 2020

Malmö stad hoppas på att etableringarna i norra hamnen ska locka mer sjövolymer till CMP Malmö Port, och förhoppningsvis öka volymerna över kaj från storhamnarna på kontinenten.

– MG har ett stort kontaktnät i Belgien där två av Europas största hamnar finns; Rotterdam och Antwerpen, så vi hoppas på ökade volymer över kaj därifrån. De har också erfarenhet av att bygga logistikfastigheter för dedikerat gods i hamnar och på flygplatser, och räds inte den typen av krav, säger Olle Anderberg.

Initiativet uppmärksammades också på Logistikläget 2020 i Stockholm i februari, där Malmöregionen vann Intelligent Logistiks utmärkelse Årets hållbarhetsläge 2020 för sin dedikerade logistiksatsning i hamnen.

– Jag tycker att Malmö tänker helt rätt. Det är ju dumt att inte utnyttja den fantastiska transportmöjlighet som sjöfarten och järnvägen innebär för hamnen. Möjligheten har ju funnits länge, det är på tiden att den börjar utnyttjas mer, säger Peter Bergquist.

Av Hilda Hultén

 

Malmöregionen – Årets hållbarhetsläge 2020:

“Malmö stad har genom sitt etableringskrav på att marken i Norra hamnen ska användas för verksamheter med gods över kaj och via järnväg, gjort ett tydligt ställningstagande för att styra mot hållbarare logistikupplägg. Satsningen har burit frukt genom Belgiska MG Real Estates etablering på 42 000 kvm som kan bidra till fördjupat samarbete med de belgiska storhamnarna och gynna både regionen och hamnen. Läget har också rekordstark tillväxt med 90 000 kvm tillkommande logistikytor under 2020”


Läs mer