Branschen välkomnar långsiktigt järnvägsunderhåll

november 18, 2019 Infrastruktur

Nu ska järnvägsunderhållet bli långsiktigt. Foto: Skanska.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att upprätta en “långsiktig plan för underhåll av järnvägen”.  Ett planeringsarbete som ska ske i samverkan med underhållsföretag, tågoperatörer och andra relevanta aktörer. Långsiktighet är något som efterfrågats av  branschen. 

“Det är ett välkommet initiativ och lovvärt att en väsentlig del av arbetet blir att samverka med berörda aktörer.”  kommenterade ex. branschorganisationen Tågoperatörerna uppdraget.

“Vi har länge efterlyst att Trafikverket ska upprätta en långsiktig plan för underhåll av järnvägen i nära samverkan med tågföretag, kollektivtrafikmyndigheter och underhållsleverantörer.”

Trafikverket ska ta fram en underhållsplan som säkerställer en god framförhållning, punktlighet och hög robusthet vid planering och genomförande av underhålls- och banarbeten. Bland annat ska planen innehålla vilka banarbeten som planeras, när dessa ska genomföras och vilken påverkan de förväntas ha på järnvägstrafiken under genomförandet.

Planen ska även redogöra för hur det så kallade basunderhållet hanteras i upphandlade kontrakt. Det kan handla om krav på bemanning och inställelsetider vid exempelvis snöröjning eller felavhjälpning vid händelser som signalfel och nedrivning av kontaktledningar.

Även Näringslivets transportråd välkomnar satsningen och skriver att man  “i flera år i remissvar och andra sammanhang efterlyst en mångårig och finansierad underhållsplan av infrastrukturen.”

– Att järnvägsunderhåll sker systematiskt, flerårigt och långsiktigt förstärker svenskt näringslivs konkurrenskraft. Det är positivt att regeringen nu hörsammar vår önskan, kommenterar Per Bondemark ordförande i Näringslivets Transportråd.

Regeringen vill även förebygga förseningar orsakade av exempelvis tåg som går sönder eller river ned kontaktledningar. I ett separat regeringsbeslut får därför Trafikverket i uppdrag att utreda åtgärder med syfte att kunna avvisa järnvägsfordon som skadar den statliga järnvägsanläggningen.

Uppdraget om järnvägsunderhållet ska redovisas senast den 23 april 2020. Uppdraget om att utreda åtgärder med syfte att kunna avvisa järnvägsfordon som skadar den statliga järnvägsanläggningen ska redovisas senast den 21 augusti 2020.