Behovet av rastplatser inventeras

mars 21, 2018 Infrastruktur , IT/Teknik , Transport
Behovet av rastplatser inventeras

Behovet av rastplatser för lastbilar ska inventeras. Foto Bo Maltanski/Trafikverket.

Sveriges Åkeriföretag har initierat en studie via appen Live Trafik. Målet är att kartlägga behovet av rastplatser runt om i landet.

Genom appen har förare som vistas längs våra vägar möjlighet att skicka in önskemål kring rastplatser. Önskemålen gäller bland annat förslag på nyetablering, antal lastbilsplatser och serviceutbud.

– Att använda ett befintligt, väl etablerat verktyg, skapar bra förutsättningarna för att få in ett tillräckligt underlag, kommneterar Ingemar Resare, Sveriges Åkeriföretag.

Enligt Sveriges åkeriföretag är det brist på uppställningsplatser över landet, vilket bekräftas av en studie kring säkra uppställningsplatser som Trafikanalys genomförde 2016. Att det finns tillräckligt med tillgängliga rastplatser och uppställningsplatser längs värgarna är av största vikt för att yrkesförarna ska kunna ta rast och vila inom ramen för såväl arbetstidslagstiftningen och de i lag reglerade kör- och vilotidsreglerna, anser Sveriges åkeriföretag.

Var saknas det rastplatser? Vilket typ av rastplats behövs? Finns behov av parkering för släp? Hur många lastbilsplatser behövs på respektive rastplats? Detta och mer därtill ska studien via Live Trafik svara på.

– Genom appen har de som vistas längs våra vägar en unik möjlighet att påvisa behovet av rastplatser. Att ta in och sammanställa fakta direkt från förarna ger oss en verklig bild av behovet, kommenterar Ingemar Resare, Sveriges Åkeriföretag.

Fakta om Appen Live Trafik

Live Trafik är ett samarbete med Trafikverket sen 7 år tillbaka när det gäller inrapportering av avvikelser i trafiken. Alla som laddar hem appen och skapar ett konto kan göra inrapporteringar. Nytt är alltså att apparna är uppdaterade för att ta in rapporter på var någonstans åkerier och förare önskar rastplatser och uppställning längs med våra vägar.
Sedan starten 2011 har över 64 000 användare registrerat sig. Bara under 2017 registrerade sig nästan 20 000 nya användare. Under 2017 inkom 6 829 rapporter vilket är 19 rapporter per dag.


Läs mer