Konferens om grön upphandling

mars 21, 2018 Inköp , Miljö/CSR , Upphandling

Energikontor Norr önskar dig som är inköpare i kommunen varmt välkommen till slutkonferensen i projektet GreenS den 26 april på Scandic i Luleå.

Tema för konferensen är hur man kan öka andelen grön offentlig upphandling i Norrbotten genom att ställa rätt krav.

Under konferensen kommer Jeanette Åkerberg och Gustav Blomgren från SKL Kommentus att berätta om politiska ambitioner och mål kopplat till hållbarhetsfrågor i offentlig upphandling och hur de korrelerar med de utmaningar som finns. Andra aktörer som medverkar under dagen är Atea, en föregångare inom hållbarhet kopplat till IT, och Upphandlingsmyndigheten.

Konferensen kommer att hålla en praktisk nivå och fokusera på faktiska utmaningar i det tekniska förverkligandet och hur vi man öka andelen miljöanpassad offentlig upphandling i Norrbotten.

I projektet GreenS har fokus legat på att utbilda upphandlare i kommunerna i Norrbotten kring miljö- och energikrav i offentlig upphandling samt att ta fram ett antal pilotupphandlingar. Theresa Hägglund, upphandlingschef på Bodens kommun som medverkar i referensgruppen. beskriver projektets insatser såhär:
– Projektet har belyst potentialen att kunna påverka koldioxidutsläppen genom relativt enkla krav i våra kommande upphandlingar. Sedan så har vi även fått ta del av många både beställare och leverantörers goda exempel där vissa utmärker sig och har kommit mycket långt gällande hållbarhetsarbetet. Jag hoppas att alla passar på att delta på den avslutande konferensen för att få tips och idéer på deras nästa steg i utmaningen om ett fossilfritt Sverige.

Anmäl dig här senast 11 april.