Banar väg för expansion i Avesta

april 8, 2015 Infrastruktur , Miljö/CSR , Produktion
Banar väg för expansion i Avesta

Skiss över nya väg 68. Illustration: Trafikverket/Vectura

På uppdrag av Trafikverket bygger NCC om väg 68 inför Stora Ensos expansion i Fors, Avesta. Förutom att bana ny mark åt pappersfabriken, förbättras både trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. Trafikverkets order är värd 68 MSEK.

– Vi förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten med en bredare väg, flera korsningar, av- och påfarter samt viltpassager. I och med att vägen flyttas från samhället ökar även trafiksäkerheten för de boende i Fors, säger Johan Eriksson, avdelningschef på NCC.

Uppdraget är att bryta 6,5 kilometer ny väg förbi Fors i Avesta kommun. Två broar byggs, den ena är en viltpassage och den andra är en bro över Forsån. Även rivning av befintlig bro, gräva om ån 125 meter samt anpassning till allmänna och enskilda vägar ingår i uppdraget.

– Den här vägflytten skapar möjligheter för långsiktig överlevnad och utveckling för Stora Enso Fors genom att man får tillgång till mark, säger Lars Enoksson, näringslivsekreterare, Avesta kommun.

Flera säkerhets- och miljöaspekter lyfts i projektet. Bron över Forsån byggs med strandpassage för utter och annat småvilt. Passagerna underlättar även för människor att gå utmed Forsån under bron. Schaktmassor sparas och används för återställning av vägdiken och slänter så att dessa får en naturlig flora för trakten. Den gång- och cykelbana som NCC byggde förra året mellan Dicka och Fors gör det möjligt att cykla eller gå säkrare mellan byarna.

– Etappen är NCC:s tredje på väg 68. Projektet massoptimeras, vilket innebär att allt berg i linjen krossas och används som överbyggnad i vägen. Överskott som måste deponeras blir minimalt, säger Johan Eriksson.

Väg 68 är en riksväg som går från Örebro, via Lindesberg, Fagersta och Avesta till Gävle. En stor del av sträckningen går genom skog, åkrar och berg med stora höjdskillnader.

Arbetet utförs på totalentreprenad. Avverkning längs sträckan är avklarad. Arbetet med bygget av väg 68 påbörjades i mars 2015 och ska vara klart hösten 2016.


Läs mer