Konkursen i Dannemora Mineral drabbar Hargs hamn

En tredjedel av Hargs hamns omsättning försvinner med konkursen i Danemora Mineral. Hargs hamn har skeppat ut Dannemoramalmen sedan gruvdriften återupptogs 2012.

Efter en tynande tillvaro på 1990-talet började stuveribolaget satsa stort på främst flis, pellets och avfallsimport.

2012 fick hamnen en ny storkund. Stigande priser på järnmalm gjorde att en grupp investerare blåste liv i den nedlagda gruvan i Dannemora fyra mil från Hargshamn i nordöstra Uppland.

Gruvbolaget Dannemora mineral körde inledningsvis malmen på lastbil, men sedan på järnväg. Hargs hamn anlitade i sin tur två entreprenörer, Bromarks åkeri och Pålgård, som skötte mottagning och utlastning på båtarna.

Liksom Northland Resources i Pajala hade Dannemora mineral dålig tajmning. Kort efter starten tdök världsmarknadspriset på järnmalm.

I maj 2014 inleddes en rekonstruktion i Dannemora, men den misslyckades. Dannemora Mineral och koncernens dotterbolag försattes i konkurs.

I Hargs hamn påverkas omkring 10 -15 anställda av konkursen.

Av Gösta Hultén


Läs mer