Återvunnen asfalt ger miljövinst

Asfaltsbranschen har hittills inte profilerat sig som miljöintresserad. Det vill nu NCC ändra på.

Genom att återanvända gammal asfalt sänkte NCC sina utsläpp av koldioxid från asfaltproduktionen i Norden med nära 12 000 ton under förra året. Det motsvarar utsläppen från 4 300 dieseldrivna bilar under ett år. Återvinningen spar även naturresurser.
– Asfaltbranschen släpper ut stora mängder koldioxid, så vi har ett stort ansvar för att minska koldioxidutsläppen. På NCC Roads fokuserar vi därför hårt på att öka återvinningen och minska våra koldioxidutsläpp inom alla verksamheter, säger Hans Säll, affärsutvecklingschef NCC Roads Holding.
Återvinning sker genom att asfaltgranulat från gammal, uppbruten asfalt, krossas för att användas på nytt i nytillverkad asfalt. Under 2012 använde NCC 864 000 ton asfaltgranulat.

Stor miljöbov
Asfaltproduktionen är den del i NCC som orsakar störst koldioxidutsläpp. Det gör att det finns störst möjlighet att åstadkomma skillnad. Genom att blanda ned asfaltgranulat i nytillverkad asfalt kan man minska åtgång av både oljeprodukten bitumen, nytt stenmaterial och transporter med stora miljövinster som följd. Det ger en mer kretsloppsanpassad verksamhet.
– När vi kan återanvända istället för att använda nytt material, hushåller vi med naturresurserna och slipper onödiga transporter. Vi minskar även oljeberoendet, något som vi bör bli helt fria ifrån så snart som möjligt, säger Hans Säll.
NCC förbättrar kapaciteten för återvinning löpande i Norden. Idag är 80 procent av alla asfaltverk anpassade att använda återvunnet asfaltgranulat. Under 2012 bestod 15 procent av den totala mängden tillverkad asfalt av återvunnet asfaltgranulat.


Läs mer