Rekorddeltagande på årets Logistiktrender

maj 15, 2013 Fastigheter , Logistik , Transport
Rekorddeltagande på årets Logistiktrender

HELSINGBORG Närmare 200 deltagare kom till årets Logistiktrender Live i Dunkers Kulturhus den 14 maj, som för tredje året arrangeras av det Helsingborgsbaserade logistikfastighetsbolaget Brinova.

– – Vi har lämnat och sålt andra affärsområden och sysslar nu bara med logistik. Vi har på kort tid gått från 2,1 miljarder till 3,4 miljarder i fastighetsvärde, säger Gustaf Hermelin, vd Brinova. Foto Lena Sonne

Brinova är idag helt inriktat på att äga och förvalta logistikfastigheter på dagens och framtidens bästa logistiklägen. Med tyngdpunkt i Stockholm- Göteborg- och Malmöregionerna.

– Vi ser logistikfastigheter som ett starkt tillväxtområde och utvecklingen inom handeln, bl a ökningen av e-handel och tredjepartslogistik gör detta till ett mycket intressant tillväxtområde, säger Brinovas vd Gustaf Hermelin till Intelligent Logistik.

Sysslar enbart med logistik

– Vi har lämnat och sålt andra affärsområden och sysslar nu bara med logistik. Vi har på kort tid gått från 2,1 miljarder till 3,4 miljarder i fastighetsvärde.

– Varför? Jo för att tillgodose våra duktiga kunder så måste vi vara minst lika duktiga både när det gäller tekniska lösningar och att välja rätt läge.

– Men inom ägarsfären finns ju också bolag (PEAB) som är inriktade på bostäder, kontor och butiksfastigheter, påpekar Gustaf Hermelin.

Däremot finns mycket lite ägande i butiksgallerior – ett område som kan förväntas påverkas när alltfler köper sina varor på nätet.

Intermodala arkitekter

Bland talarna på årets Logistiktrender fanns Henk van Dieren, vd och huvudägare i holländska Van Dieren Maritime BV.

Bolaget har verksamhet inom både sjöfart, väg- och järnvägstransporter. Men Henk van Dieren upphöll sig främst kring framtidens intermodala möjligheter. i Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet.

– EUs transportsystem kommer att vara helt internationaliserat till 2030. Vi ser oss som intermodala arkitekter för EUs mål att tredubbla järnvägstransporterna till år 2030.

– Höjningen av den tyska Mauten har visserligen skjutits upp men den kommer säkert. Den och andra avgifter på vägtransporter i Europa kommer att få fler företag att se på intermodala lösningar sa Henk van Dieren.

Ett problemland för internationella järnvägstransporter är fortfarande Frankrike som håller hårt i sitt statliga järnvägsbolag och hindrar andra aktörer att komma in.

Svaveldirektivet inget problem

Höjningen av bränslekostnaderna för sjöfarten genom EUs sk svaveldirektiv är inget som oroar honom, snarare tvärtom.

– Vi har 80 % av våra transporter på räls och vår sjöfart klarar svaveldirektivet. Därför ser jag fram mot införandet med tillförsikt.

– Andra faktorer som gör att fler transporter kommer att gå med tåg är det faktum att så många tyska chaufförer går i pension de närmaste åren och att många polska chaufförer som kör internationell fjärrtrafik får alltfler arbetsmöjligheter inom Polen.

Vill koppla på Umeå och Luleå

Det är särskilt ökade tågtransporter från öster som Henk vad Diren tror på.

– Vi har linjer till hela Europa men särskilt Östeuropa och Turkiet ser vi som tillväxtmöjligheter.

I Sverige tror han på ökade flöden och intermodala lösningar i de traditionella stora järnvägsknutarna och han nämner särskilt Katrineholm som en sådan hub med framtidsmöjligheter.

– Men vi vill gärna sträcka ut vårt europeiska nätverk med den stora huben i Duisburg också till norra Sverige.

– Vi jobbar med att koppla på först Umeå och sedan Luleå på våra intermodala nätverk.

– Jag hoppas att vi får med Umeå redan i år säger Henk van Dieren.

Av Gösta Hultén


Läs mer