Lidköping tar sopor sjövägen från England

maj 14, 2013 Logistik , Miljö/CSR
Lidköping tar sopor sjövägen från England

Det nya värmeverket i Lidköping har byggts i hamnen för att möjliggöra försörjning av sopor sjövägen. Foto Lena Sonne

Lidköpings värmeverk har börjat att importera utsorterade hushållssopor från England. Tidigare har andra svenska kommuner importerat sopor för svenska värmeverk bl a från Norge. Det nya med upplägget till Lidköping vid Vänern är att man här kan göra det med båt hela vägen.

Den första sopbåten kom till hamnen i Lidköping i slutet av april. I England sorterar man avfallet, grovmaler det och förpackar det i plastbalar, f ö tillverkade i Lidköping. Varje båt som anländer till Lidköpings hamn motsvarar ca 100 långtradarlaster.

Det nya avfallet från England kommer att kunna ersätta fossil olja och bioolja och eldas i den nya pannan som nyligen tagits i drift.

Till en början har man kommit överens om fyra båtlaster på prov. Men i framtiden räknar man med 6-7 båtlaster per år om försöket slår väl ut.
– Det är jättepositivt för oss att kunna utnyttja vårt läge i vår fina hamn och slippa hundratals lastbilar som kör genom centrala Lidköping. Sjötransporter är betydligt miljövänligare, säger Värmeverkets vd Peter Johansson till NLT.

Foto: Lena Sonne


Läs mer