Utbildning i lagerstyrning fortsätter

januari 30, 2012 Forskning , Transport

Yrkeshögskoleutbildningen i lager- och transportstyrning som startades av Eskilstuna Logistiknätverk 2009 har varit en framgång och fortsätter i höst.

2009 startades en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning på initiativ av Eskilstuna Logistiknätverk. Utbildningen i Lager och transportstyrning (400 yh-poäng) har varit en framgång, alla studenter i den första kullen har efter två års studier fått jobb inom branschen.
– Det känns kul att det arbete vi gör ger resultat. Syftet med yrkeshögskoleutbildningar är att fylla ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Kort sagt, fler utbildningar som leder till jobb, kommenterar Lena Nyquist på Handelskammaren Mälardalen.
För närvarande finns två grupper med studenter igång där den ena gruppen blir klara i juni 2012 och den andra kullen i maj 2013. Och i höst startar alltså den fjärde kullen elever vid utbildningen.
– Att säkra kompetensförsörjningen inom logistiken är viktigt för regionen. Och vi är tacksamma att Eskilstuna Logistiknätverk varit så framgångsrika i att utveckla och säkra en yrkesutbildning av hög klass, kommenterar Bernt Arehäll, Affärsområdesansvarig för Eskilstuna+Strängnäs Logistik.