Umeå får professur i handel och logistik

november 12, 2012 Forskning , IT/Teknik , Logistik

Umeå universitet är framstående inom samhällsvetenskap men har hittills varit en vit fläck på kartan över svenska logistikutbildningar. Men nu har universitetet en ny logistikprofessur.

Umeå universitetet fått en ny professur på avdelningen för företagsekonomi på handelshögskolan med inriktning på handel och logistik. Den nye professorn Lars Silver är redan på plats i Umeå. Syftet är att stärka det nuvarande civilekonomprogrammet med en utbildningsinriktning mot handel och logistik och genom den forskning som nu ska komma igång inom området.

Professuren finansieras med 5 miljoner kronor av externa finansiärer, med Svensk Handel i spetsen som satsat 2 miljoner. Finansieringen kommer bl a från medel som köpmännen i södra Västerbotten har byggt upp. Handelns utvecklingsråd (HUR) medverkar med 1,6 mkr för handelsforskning. Sveriges inköps- och logistikförbund, Silf, bidrar med 300 000 kr.


Läs mer