Fastighetsbranschen oroades inte av USA-valet

november 12, 2012 Fastigheter , Forskning

En färsk, global undersökning utförd av Colliers International visar att få direkta fastighetsinvesterare i EMEA-regionen oroade sig för den påverkan som presidentvalet i USA skulle kunna få på deras investeringsbeslut. Samma sak gällde fastighetsinvesteringar i USA.

Obama? Romney? Den allmänna uppfattningen hos de tillfrågade i undersökningen var att “det är sak samma”. Istället för att oroa sig för vad som händer i USA tycktes fastighetsinvesterarna vara mer bekymrade om läget i euroområdet och förnekade argumentet att valresultatet kommer att ha en direkt påverkan på företagen i EMEA-regionen.
Slutsatsen som kan dras är att även om USA-valet kanske inte innebär ett direkt bekymmer för fastighetsinvesterarna så måste de vara medvetna om att många av de direkta och indirekta konsekvenserna av valet med säkerhet kommer att påverka dem.

Så blir det “business as usual” med Obama i fyra år till? Kanske inte. Den politiska matematiken har kanske inte ändrats väsentligt eftersom ledarskapet och kongressens saldon förblir desamma, men Obama har fått ett nytt politiskt mandat att slutföra det arbete han påbörjat. På det hela taget innebär Obamas vinst att europeiska fastighetsinvesterare kan dra en (om än liten) suck av lättnad, eftersom många var rädda att en Romney-ledd regering skulle ha vridit tillbaka klockan till 2008 – en period som de flesta företag helst vill glömma.

Länk till rapporten
http://www.colliers.se/nyheter.aspx#/document/view/usa-valet-ska-europa-bry-sig-23042


Läs mer