Transportbolag största konkursen i november

december 5, 2012 Forskning , Produktion , Transport
Transportbolag största konkursen i november

Två av de tio största konkurserna under november finns inom transportbranschen. Källa: Creditsafe

Transportlogistik i Norrland AB var den omsättningsmässigt största konkursen under november månad. Hittills i år har antalet konkurser ökat med 11 procent mot 2011 och transportbranschen har drabbats hårt.

Den konkursvåg som dragit fram hittills i år har nu bromsats upp. Under november gick 567 bolag i konkurs, vilket kan jämföras med 550 bolag under samma period i fjol. Enligt ny konkursstatistik från kredit- och affärsinformationsföretaget Creditsafe är siffrorna för november månad sett till en tioårsperiod relativ höga, men det är trots allt endast en marginell ökning från föregående år.
Den omsättningsmässigt största konkursen under november månad är
Transportlogistik i Norrland AB i Timrå, som enligt det senaste årsbokslutet hade
en omsättning på 78,6 miljoner SEK och 14 årsanställda.
Konkursen för ATS Assistans Trygghet Service AB i Örebro var den som drabbade flest anställda – totalt 350 personer. Ytterligare ett stort assistansbolag, Elma Personlig Assistans AB i Södertälje med 98 anställda, gick i konkurs under november.

Svårt för transportbranschen
– Under 2012 har vi sett en återkommande stegring i antalet konkurser, något som nu har normaliserats, säger Krister Jonsson på Creditsafe i en kommentar till statistiken.
– Sett till branscher är det en stor spridning på vilka aktiebolag som har hamnat på obestånd. Man ser att det är tuffa tider för bygg- och tillverkningsindustrin. Det är också fortsatt svårt för bolag inom transport- och entreprenadbranschen, två branscher som det är lätt att etablera sig i, samtidigt som konkurrensen är stenhård.

Ökning med 11 procent
Hittills i år har 5 643 aktiebolag gått i konkurs, vilket är en ökning med elva procent jämfört med januari-november 2011. Under 2009 var motsvarande siffra för antalet bolagskonkurser 5 900. Fram till idag har 20 939 personer drabbats av konkurser under 2012 och under hela 2011 var det totalt 21 398 anställda som blev av med sina jobb. Viktigt att poängtera är även att Saabs konkurs i december i fjol drog upp totalsiffran rejält.
– Det kommer tyvärr att bli fler människor som blir av med sitt arbete i år jämfört med i fjol och konjunkturen visar inte på några förbättringar under de närmaste månaderna. I och med att konkurserna slår över alla branscher, så ser det dystert ut även en bit in på 2013, säger Krister Jonsson.


Läs mer