Sverige bra på globalisering

december 5, 2012 Forskning , Produktion , Transport

Sverige ligger fortfarande högt på globaliseringsindexlistan över världens länder, GCI, även om landet tappar en placering mot förra året. Det svaga kortet är handeln och det finns stora vinster i att öka globaliseringen.

Av Hilda Hultén

DHL har nu publicerat den andra utgåvan av DHL Global Connectedness Index (GCI), en omfattande lägesanalys av globaliseringen i världen. På årets lista tappar Sverige en placering mot förra året, från plats 7 2011 till plats 8 i år.
Rapporten dokumenterar hur omvärldskontakten, mätt i de internationella flödena för handel, kapital, information och människor, stadigt förbättrades mellan åren 2005 och 2007, och sedan försämrades kraftigt när finanskrisen började. Trots en del förbättringar sedan 2009 har omvärldskontakten fortfarande inte nått samma nivå som innan krisen.
– GCI 2012 indikerar att dagens instabila och osäkra affärsklimat är varaktigt påverkad av finanskrisen, kommenterar Frank Appel, vd för Deutsche Post DHL i en kommentar till rapporten.
– Under en sådan här period med långsam tillväxt är det extra viktigt att uppmärksamma de fantastiska fördelar som globaliseringen inneburit för människor i hela världen och komma ihåg att den är en drivkraft för ekonomisk tillväxt. Världens regeringar måste framför allt avstå från att vidta protektionistiska åtgärder som kan hindra gränsöverskridande samverkan.

Stor förbättringspotential
Sverige befinner sig på åttonde plats i studien med topp 10-placeringar gällande flöden av kapital, information och människor och 23:e plats gällande handel. När det gäller bandbredd per internetanvändare placerar sig Sverige på fjärde plats.
Nio av de tio länderna som hade bäst omvärldskontakt 2011 ligger i Europa. Nederländerna behöll sin position från 2010 och är fortfarande det land i världen som har bäst omvärldskontakt. Förvånande nog finns det dock stort utrymme för landet att integrera sig ännu mer i världen, det visar en ny fallstudie i 2012 års utgåva av GCI.
– Om man undersöker globaliseringens omfattning land för land och på regional basis upptäcker man två viktiga saker. För det första är flödena över nationsgränserna betydligt svagare än de flesta tror, och för det andra har alla länder – även Nederländerna – outnyttjade möjligheter att förbättra sin omvärldskontakt. Detta är en av de effektivaste metoderna att öka tillväxten i en tid när ekonomin är svag, berättar rapportens författare Pankaj Ghemawat.
Han är professor vid Anselmo Rubiralta Centre for Globalization and Strategy vid IESE Business School i Barcelona, Spanien. Pankaj Ghemawat har undervisat i mer än tjugo år vid Harvard Business School, där han år 1991 blev den yngsta personen som någonsin utnämnts till professor. Ghemawats senaste bok, World 3.0, har belönats med bokpriset Thinkers 50 för bästa affärsbok publicerad 2010-2011.

Snabbast utveckling i Afrika
Bättre integration kan innebära fördelar även för länder som har bäst omvärldskontakt. De potentiella vinsterna kan enligt rapporten räknas i biljoner dollar.
I världen som helhet utvecklades omvärldskontakterna mycket blygsamt mellan 2010 och 2011, men vissa länder hade kraftiga förbättringar. De länder som hade den största poängökningen mellan 2010 och 2011 var Mozambique, Togo, Ghana, Guinea och Zambia – som alla ligger i Afrika, söder om Sahara. Den här regionen har den sämsta omvärldskontakten, men den största genomsnittliga förbättringen mellan 2010 och 2011.
GCI 2012 innehåller också fallstudier för Mexico och Vietnam som hjälper till att belysa att djupet för den globala omvärldskontakten – hur stor andel av flödena som korsar nationsgränserna – bidrar till ekonomisk utveckling och välstånd.
Ytterligare en nyhet i 2012 års utgåva av GCI är en analys av omvärldskontakterna på industrinivå. Med hjälp av tre fallstudier: läkemedel, passagerarfordon och mobiltelefoner visar rapporten hur företagen kan anpassa sina strategier och dra nytta av förändrade mönster för produktion och konsumtion.

Några fakta från GCI 2012:

  • Globaliseringsnivån i världen understiger 20 % – och är ofta lägre än 10 % – längs de flesta dimensioner
  • 50-60 % av de internationella flöden som sker äger rum inom regioner
  • Tyngdpunkten för världsekonomin har förskjutits tusentals kilometer österut under de senaste tio åren, och den utvecklingen fortsätter
  • Det land som har bäst kontakt med omvärlden, Nederländerna, har hundra gånger bättre omvärldskontakt än det sämsta landet, Burundi.

Ladda ned rapporten här


Läs mer