Nytt årslägsta för PMI

december 5, 2012 Forskning , Inköp , Produktion

Inköpschefsindex för tjänster (PMI – tjänster) rasade med 3,8 indexenheter till 46,4 i november jämfört med 50,2 i oktober och nådde därmed ett nytt årslägsta, rapporterar Silf.

Även om konjunkturen i tjänsteföretagen har försvagats har nedgången hittills inte varit lika entydig som under 2008/09 då indexet föll till rekordlåga nivåer.

Orderingång och företagens affärsvolym svarade för de största negativa bidragen till att PMI föll. Sysselsättningsindexet sjönk till den lägsta nivån sedan augusti i år. Kortare leveranstider och krympande orderstockar tyder på att efterfrågeläget för Sveriges tjänsteföretag har försvagats ytterligare den senaste månaden.

Tjänsteföretagens produktionsplaner för det närmaste halvåret har reviderats ned och indexet föll till 49,9 vilket var första gången hittills i år som indexet hamnade under 50-strecket.

Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 50,0 i november från 52,9 i oktober. En svagare konjunktur och en relativt stark krona bidrar till det lägre pristrycket i tjänstesektorn.


Läs mer