21 transportprojekt får EU-pengar

Regeringen stöttar 21 transportprojekt som söker bidrag ur EUs TEN-T budget. De projekt som valts ut innefattar alla transportslag, flera av projekten handlar om miljöanpassning av sjöfarten. 

Projekten omfattar både väg, järnväg, luft och sjöfart. Flera av projekten handlar om att anpassa sjöfarten till nya miljöbestämmelser som kommer de närmaste åren, där avsikten är att stärka sjöfartens konkurrenskraft och minska miljöpåverkan.

Vidare kan nämnas även studier och innovationsprojekt i södra Sverige som handlar om laddinfrastruktur för elbilar. Där ingår bl.a. att bygga infrastruktur för snabbladdning av elbilar längs utvalda korridorer. Andra parter planerar att bygga motsvarande korridorer genom andra delar av Europa.

Beslutet möjliggör för bland annat näringslivet att ta del av EUs budget för TEN-T och på det sättet få tillskott till sina projekt. Projektägarna ska skicka in sina ansökningar senast den 11 mars 2014 och beslut från EU väntas tidigast i sommar.

Transeuropeiska nätverk för transporter, TEN-T, är ett EU-initiativ för att stärka och länka samman transportsystemet i EU.

Mer om TEN-T 

Lista över de tillstyrkta ansökningarna 

 • New European Common Service Provision for DLS and PENS
 • Speeding up and facilitating SESAR deployment through convergence between COOPANS and DSNA/4Flight ATM systems
 • ERTMS design work for the initial parts of corridor B in Sweden
 • Bothnian Corridor Double Triangle Supporting Sundsvall’ Logistics Park
 • EIP+ (European ITS Platform)
 • North European Cross Border ITS – NEXT-TS
 • Deployment of ERTMS onboard equipment in Sweden – Hector Rail
 • LNG in Baltic Sea Ports II
 • Sustainable Motorway of the Sea Immingham-Gothenburg through environmental upgrade and compliance while maintaining competitiveness of short sea shipping
 • Sustainable Motorway of the Sea Ghent-Gothenburg through environmental upgrade and compliance while maintaining competitiveness of short sea shipping
 • Preparatory studies for construction a rail and road bridge in Port of Malmö
 • Into the Future – Baltic SO2lusion
 • Improvement of the sustainable maritime link Trelleborg-Swinoujscie as the sea-based backbone for traffic flow concentration and integration of transport corridors between Scandinavia and continental Europe based on enhanced cooperation and transport chain competitiveness
 • Upgrading Ports of Mälaren for increasing cargo transport capacity in the Eastern Sweden
 • Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in EU (BioGaC)
 • HIT-2-Corridors
 • Design studies for upgrading of E4 to motorway as a part of the Nordic Triangle at Ljungby in Sweden
 • European Fast Charge Corridor
 • Greening NEAR – Greening Northern European Road Corridors
 • Testing ETCS Conformity (TECon)
 • Deployment of ERTMS onboard equipment in Sweden – Trafikverket
   

Läs mer