Stärkt innovation inom transport

mars 28, 2023 Forskning , Miljö/CSR , Transport

Sveriges forskning och utveckling är stark, och på området transport är utvecklingen särskilt positiv. Antalet svenska patentansökningar till Europeiska Patentverket ökade med nära 2 procent under 2022. Antalet som kom från transportsektorn ökade samtidigt med 22 procent.

Sverige är global tvåa räknat till antalet patentansökningar i förhållande till befolkningens storlek. Sverige var på tionde plats bland länderna med flest patentansökningar till Europeiska Patentverket under 2022, strax efter Storbritannien men före flera stora länder, som Italien och Spanien. Detta enligt Europeiska Patentverkets rapport om det senaste årets patentansökningar, som presenteras idag.

Särskilt mycket har patentansökningarna från Sverige ökat inom datorteknik (+ 64 %), elektroniska maskiner och apparatur samt energi (+ 41 %). Dessutom ökade alltså ansökningarna inom transport med inte mindre än 22 procent.

– Det syns en pågående boom inom energiomställning. Innovatörerna arbetar också för en smartare framtid där den fjärde industriella revolutionens produkter i allt större utsträckning dominerar olika branscher och industrier. Detta sprider sig till andra områden som transport och sjukvård. Ett tydligt bevis på tendensen är det ständigt ökande antalet patentansökningar inom digitala teknologier och halvledare, säger António Campinos, ordförande för Europeiska Patentverket.

Sverige starka på innovation
Svenska företag och uppfinnare lämnade under 2022 in 5 036 patentansökningar till det Europeiska patentverket (EPO). Det är den högsta svenska siffran någonsin och en ökning med 1,8 % i jämförelse med föregående år. Sveriges ökning var större än EU-snittet (- 0,5 ), men inte lika stor som den globala genomsnittsökningen (+ 2,5 %). EPO tog totalt emot 193 460 patentansökningar under 2022.