PostNord utökar fossilfria transporter

mars 30, 2023 Logistik , Miljö/CSR , Transport

PostNord fortsätter att satsa på fossilfria transporter genom gröna korridorer. Implementeringen av de nya sträckorna Örebro, Borlänge, Karlstad, Norrköping och Västerås, är ytterligare ett steg mot helt fossilfria transporter och verksamhet för PostNord 2030. Det säger bolaget i ett pressmeddelande.

 

Sedan tidigare omfattar de gröna korridorerna transporter av e-handelspaket mellan och inom Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrtälje, Helsingborg, Mölndal och Lund. Från och med första april sträcker sig de gröna korridorerna mellan 13 orter. Samtidigt med expanderingen transporteras nu för första gången samtliga varubrev mellan Stockholm, Göteborg och Malmö inom de gröna korridorerna.

   I samband med utökningen av de gröna korridorerna kommer ytterligare cirka 25 000 paket och 40 000 varubrev, per dag, att transporteras fossilfritt. Vår ambition är att succesivt expandera de gröna korridorerna till fler städer där vi transporterar stora volymer, säger Naznoush Habashian, hållbarhetschef PostNord Sverige.

 

I PostNords koncerngemensamma agenda för hållbar logistik ingår att egna och köpta transporter ska bli helt fossilfria till 2030. För att nå dit investerar PostNord stort i elektrifiering av sin fordonsflotta, användning av biodrivmedel samt innovativa leveranslösningar och samarbeten med leverantörer och kunder.  

Genom att byta fossil diesel mot biodrivmedlet HVO100 har PostNords gröna korridorer bidragit till en utsläppsminskning med 1 090 ton CO2 under 2022. Under 2023 förväntas utsläppen av CO2 minska med 3 200 ton.

  Ambitionen är att introducera gröna korridorer i PostNords samtliga verksamhetsländer. Vi samarbetar också med e-handelsföretag vars lager står utanför de gröna korridorerna för att realisera en fossilfri transport från varulager in i de gröna korridorerna, säger Naznoush Habashian.

 

Om gröna korridorer
PostNords gröna korridorer innebär en fossilfri leverans av företagspaket från varulager till slutkonsument – till/från och inom utvalda städer. De gröna korridorerna sträcker sig mellan 13 städer och fyra av PostNords företagstjänster omfattas. Fossilfritt innebär att Postnords fordon drivs av förnybart drivmedel HVO100, biogas eller går på el.

Om PostNords agenda för hållbar logistik
PostNords agenda för hållbar logistik bygger på åtaganden och mål inom områdena klimat, säkra arbetsplatser, inköp och leverantörer samt mångfald och inkludering. Koncernen har ett program för att ställa om i linje med Parisavtalet och klimatmålen är godkända av Science Based Targets initiative. Två delmål vägleder satsningen på fossilfrihet 2030: minska CO2-utsläppen med 40 procent till 2025 och nå nollutsläpp på last mile-transporter senast 2027.