Sjöfarten följer bilindustrin mot självstyrande fartyg

september 28, 2016 Forskning , IT/Teknik , Sjöfart , Transport
Finland vill bygga upp världens första autonoma sjötransportsystem. Visionen är att operera sk autonoma fartyg i Östersjön 2025.
Pilotprojekten gäller lastfartyg.I detta ingår närmare 80 olika företag som Cargotec, Ericsson, Rolls-Royce, Tieto och Wärtsilä. Omkring hälften av finansieringen kommer från statliga Innovationsfinansieringsverket Tekes. DIMECC, med intressenter från forskning och industri i Finland, leder arbetet skriver Lighthouse på sin webbplats.

Man vill skapa en “vägkarta” för autonom fartygsoperation.Lighthouse i Göteborg som har tagit fram en förstudie om smarta fartyg och autonom säkerhet till havs, påpekar att en utmaning är att regelverken släpar efter – autonoma fartyg nämns inte i internationella regelverk och konventioner. Men nationella initiativ kan tillåta autonoma fartyg på inhemska vatten.. Fnska kommunikationsministeriet lovar att möjliggöra tester av automatiserade fartyg i finska vatten

– I Finland har man fått ihop ett bra samarbete, industri, akademi och de statliga myndigheter. Det är ett aktivt deltagande och man visar att frågan om autonom sjöfart är viktig, kommenterar Åsa Burman, verksamhetschef för Lighthouse.

– Vi är aktiva inom området i Sverige men har inte kommit lika långt. Vi tror dock att vi har både kompetens och aktörer i Sverige och är mycket intresserade av en samverkan.

 

 


Läs mer