Seminarium om ny tunnel Köpenhamn-Malmö

februari 22, 2013 Forskning , Infrastruktur , Miljö/CSR , Transport

Köpenhamns Kommun och Malmö stad undersöker tillsammans möjligheterna till en ny tunnelförbindelse mellan stadskärnorna, ett alternativ till den s k HH-förbindelsen som motarbetas på danskt håll.

Det skulle i så fall bli en förlängning av danska Metron. 

I början av februari hölls ett seminarium i Malmö, där föreläsare berättade om det framtida projektet.
Frågorna där gällde bl a:

  • Hur samhällsutveckling och konkurrenskraft i Malmö och Köpenhamn påverkas?
  • Vilken sorts trafik ger en Öresundsmetro?
  • Hur ska linjedragning göras?
  • Hur kan frigjord kapacitet på Öresundsbron användas?
  • Hur och var kan en tunnel byggas?
  • Vilken påverkan på omgivningen kan väntas?

Sedan tidigare finns planer för en väg- och järnvägstunnel på den betydligt kortare sträckan mellan.Helsingborg och Helsingör.
Här har dock Köpenhamns kommun och den danska regeringen bromsat, eftersom man befarat att en sådan HH-förbindelse skulle ge ökad transittrafik kring den danska huvudstaden.

Gösta Hultén


Läs mer