EU-portal hjälpte Amazon rekrytera i Sverige

februari 21, 2013 Arbetsmarknad , Logistik , Produktion

EUs jobbförmedlingstjänst Eures har hjälpt till att rekrytera säsongsanställda för Amazon inför julsäsongen. Eures är finansierad och initierad av EU-kommissionen och presenterar sig som “den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet”.

”Kan du skicka oss 100, 200 eller rentav 500 medarbetare?” Den frågan fick en Euresmedarbetare i Sverige av det amerikanska multinationella Amazon.com. Företaget behövde medarbetare till sitt sitt hårt kritiserade europeiska centrallager i Bad-Hersfeld i Tyskland, för att klara den årliga anstormningen inför julen.

– Vi försåg arbetsförmedlingens kontor med broschyrer och lade ut platsannonser på Eures-portalen. Men jag behövde nå ut till massorna med mitt budskap, så jag kontaktade lokal-TV här i Norrköping. De ville sälja tv-reklamtid, men jag påpekade att rekryteringen av 100 medarbetare på en gång borde ha tillräckligt stort nyhetsvärde, säger Mona-Lisa Johansson på Eures hemsida..

Och en vecka före rekryteringsträffen i oktober 2011 kunde man höra om rekryteringen på tv-nyheterna. Jobberbjudandet handlade om att arbeta för Amazon.com i Tyskland i november och december 2011.

– Jag gjorde klart för Amazon.com att jag inte kunde skicka svenska ungdomar till Tyskland på två månader utan att också erbjuda logi och transport, särskilt som lönerna var låga i förhållande till svenska löner, säger Mona-Lisa.
Att inkvartera i förläggningar var inget problem för Amazon, det är företagets vanliga sätt att inhysa sina säsongsanställda.

Tillsammans intervjuade Eures Tyskland, Eures Sverige och Amazon.com 183 arbetssökande på rekryteringsträffen. Det främsta kravet var att de arbetssökande skulle kunna tala antingen tyska eller engelska. Amazon.com bestämde sig för att anställa 75 personer efter rekryteringsträffen.
Amazons löner ligger på ungefär halva den svenska nivån. I en tysk TV-dokumentär nyligen granskades bl a den övervakning som uniformerade vakter från ett vaktbolag som kallar sig Hess stått för. Nu har granskningen fått Amazon att säga upp det kritiserade vaktbolaget.
Flera tyska förlag säger nu enligt tidningen Frankfurter Allgemeine upp samarbetet Amazon och låter sina böcker distribueras via andra kanaler.

Gösta Hultén