Personalbrist och priskonkurrens sticker ut i barometer

oktober 26, 2017 Arbetsmarknad , Forskning , Inköp

Högkonjunkturen i byggsektorn påverkar åkerierna i stor utsträckning, då byggtransporter utgör nästan halva åkerinäringens verksamhet.

Lönsamheten är stor även i andra segment i branschen, enligt höstens åkeribarometer. Omkring 700 åkare har svarat på frågor om konjunkturen samt deras bedömning om de kommande sex månaderna (16 procent av de tillfrågade företagen). I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfrågan, produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka.

Några faktorer sticker ut bland svaren. Dels verkar det råda en svår överetablering på marknaden just nu och en priskonkurrens istället för kvalitetskonkurrens. Personalbristen är också ett hinder för många åkerier som vill utöka sin verksamhet.

– Förarbristen är påtaglig. Var femte respondent har rekryterat det senaste halvåret. 60 procent uppger att de vill rekrytera kommande halvår, kommenterar Tove Winiger, politiskt ansvarig vid Sveriges Åkeriföretag.

Både lönsamhet och sysselsättningsgrad är okej, enligt respondenterna. Delbranscher som upplever en bra utveckling utöver transporter av byggmaterial är post och paket, närdistribution samt renhållning. Hälften av de företag som deltog i undersökningen har svarat att det blivit mer att göra under det senaste halvåret.

– Det är svårt att säga om det är en faktisk ökning eller om det är säsongsbetonat. Sverige befinner sig dock i en väldigt stor byggboom just nu. Det vore inte så märkligt om det ökade av det. Men det är svårt att säkerställa statistiskt, kommentarer Tove Winiger.

Av de tillfrågade företagen så svarade 16 procent vilket är för lågt för att vara statistiskt säkerställt.


Läs mer